Bernads Stjärna är en ung stjärna med stor potential.

Den ger mer energi än vad som går åt för dess planetsystem och denna överflödiga energi tas till varam inte genom en dysonsfär som skulle förmörka planetsystemet - utan genom en av Vulpina Federationens toppmoderna rymdstationer.

En gigantisk maskin som används för att sedan förse både Vulpina som andra Djurgruppers rymdskepp med energi.

Längre bort från Bernads stjärna kretsar en Vulpin rymdstad där de Rävar som jobbar på rymdstationen bor.

Planet 1 som ligger nära stjärnan är en torr planet utan vatten, därför inget liv på den planeten. Planeten liknar Mars med röd sand och man har funnit stora fyndigheter av Thorium och Kryptonit i planetens inre, så här har flera Djurgrupper gemensam gruvdrift och en stor rymdhamn inbyggd i planeten.

Planet 2 är en gigantisk gasplanet med starka tidvattenkrafter. Runt planeten kretsar en ismåne med tjockt istäcke. Dock under istäcket är stora hav och tidvattenkrafterna skapar energi och rörelse i haven samt värme. Därför är dessa djupa hav fulla av fisk och Sergalerna som är stora konsumenter av fisk har en rymdstation i omloppsbana runt denna ismåne och skcikar farkoster ner till ismånen som med laser smälter istäcket och robotiserade fakosytter tar sig ner i havet och fångar fisk. Fisken flygs sen till olika Sergaiska koloniplaneter och även till Sergalernas hemplaneter Vilious och Tal.

Planet 3 befolkas av flera olika varelser och bland annat Ödlevarelser. Här har De Djuriska Rymdföreetagen runt om hjälpt dessa Ödlevarelser att bygga en enorm rymdhamn runt planeten för att dessa Ödlevarelser ska kunna interagera effektivt med andra Djurcivilisationer.

Vulpina Federationen har gått in som garant att skydda Ödlevarelserna mot människor och därför har Vulpina Federationen baser på planet 3,s måne samt en kraftfull militär cirkulär rymdbas runt dess måne.

Planet 4 är dock torr och kall, men innehåller stora mängder stål, nickel, litium, titan, platina, guld, zink, koppar, silver, aluminium och flera andra metaller som behövs inom teknologi och rymdfart.

Vulpina Federationen ansvarar för gruvdrift och utvinning på planet 4.

Planet 5 är som planet 1 men kallare då den ligger längre ut. En torr röd sand och sten planet. Planet 5 innehåller dock stora mängder nickel, magnesium och helium 3 som man utvinner här till Djurisk teknologi och rymdfart.

Planet 6 är en mindre gasplanet av mest helium och metan. Dock har man Bernads Intergalaxiska rymdhamn förlagd här då många rymdskepp utgår här ifrån till andra Djurcivilisationer runt om i galaxen.

Planet 7 är också en något större gasplanet som mest består av ozon, men här har Vulpina Federationen en del i omloppsbana.

Vulpina Federationen huvudbas både för så väl civil som militär verksamhet.

Vulpina Federationens helt militära rymdbas vid planet 7.

Vulpina Federationens yttre försvarsrymskepp som patrullerar.

Asteroidbältet utanför planet 7, varav en del är omgjorda till baser och försvarsplattformar för att skydda Bernadssystemet och den Djuriska verksamheten mot mänskliga hot.