Glädjebesked:

Bosniens sista pälsdjursfarm är nedlagd!

Redan 2009 kom beslutet om pälsfarmningsförbud i Bosnien-Hercegovina, men efter stark lobbying från pälsindustrin i landet blev avvecklingsperioden lång. Senast 2028 skulle den sista farmen vara stängd, men enligt uppgift har det redan skett.

Lönsamheten i pälsindustrin är låg och opinionssiffrorna är emot dem. För att minska de ekonomiska riskerna har nu den sista pälsdjursfarmen i Bosnien-Hercegovina lagt ned. Detta enligt information från de lokala myndigheterna och Fur Free Alliance. 

Den sista pälsdjursfarmen hade minkar och ägdes av den person som var starkast i lobbyarbetet för att förlänga avvecklingsperioden till 2028.

Fakta om pälsdjursfarmning i världen!

 • Följande länder har nu förbud som helt eller delvis trätt i kraft:
  • Belgien
  • Bosnien- Herzegovina
  • Irland
  • Kroatien
  • Luxemburg
  • Nederländerna
  • Nordmakedonien
  • Norge
  • Serbien
  • Slovakien
  • Slovenien
  • Storbritannien
  • Tjeckien
  • Österrike
 • I Bulgarien, Litauen, Montenegro och Ukraina pågår diskussion om pälsfarmningsförbud.
 • I USA var Kalifornien den första staten som förbjöd försäljning och produktion av päls 2019. Flera stater har liknande förslag på ingång.
 • Kina, Danmark, Finland och Polen är de största pälsproducenterna för närvarande. Ungefär 100 miljoner djur dödas för sin päls varje år i världen, varav ca 500 000 minkar i Sverige.

Stor minskning av antalet minkfarmer i Sverige!

På svenska pälsdjursfarmer föds hundratusentals minkar varje år för att senare gasas ihjäl för sin päls. En ny granskning gjord av Djurrättsalliansen visar att det finns 38 minkfarmer i Sverige i dagsläget. Det är en stor minskning i jämförelse med de 1 273 minkfarmer som fanns i Sverige på 1960-talet. För tjugo år sedan fanns det 180 minkfarmer och 2010 var antalet 75 stycken, vilket visar på en ständigt nedåtgående trend. 

– Vi har kämpat för att stänga minkfarmerna i många år nu, så det är verkligen fantastiskt att se att vi är på väg åt rätt håll och att det är så pass få farmer kvar i nuläget. Varje stängd farm är en seger, men vi ger inte upp förrän alla farmer är stängda. Inga minkar ska behöva lida och dö för att människor vill bära och tjäna pengar på deras pälsar, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen. 

Omkring hälften (19 stycken) av alla minkfarmer finns på Listerlandet utanför Sölvesborg i Blekinge. De övriga farmerna ligger i Skåne (två stycken i Kristianstad och en i Tomelilla), Småland (två farmer i Vaggeryd, en i Skillingaryd samt en farm i Tingsryd), Öland (en farm i Köpingsvik), Halland (en farm i Glommen), Västergötland (fem farmer i Skara, tre stycken i Värsås och en farm i Nossebro) samt Östergötland (en farm i Ydre). Farmerna i Tingsryd, Ydre och Värsås är relativt nystartade, de övriga har funnits under en längre tid.

2018 kunde Djurrättsalliansen visa att det fanns ett 50-tal aktiva minkfarmer i landet, vilket innebär att ett flertal farmer stängt ner under bara de två senaste åren. Den granskningen visade även att det inte bara är farmerna som blir färre och färre utan också att antalet dödade minkar på farmerna sjunker. Antalet minkar som dödats årligen sjönk med så mycket som 58 procent – från 1,2 miljoner minkar 2015 till omkring 500 000 minkar 2018.

RELATERAD ARTIKEL HOS DRA!

Djurrättsalliansen har upprepade gånger kunnat avslöja minkarnas verklighet genom att offentliggöra bilder och filmer från minkfarmer i Sverige. Materialet har väckt stor uppmärksamhet i medierna och hos allmänheten. 

– Vår dokumentation visar på det enorma djurplågeri minkfarmer innebär. Från att minkarna föds till att de några månader senare dödas hålls de instängda i minimala gallerburar. Bitskador, kannibalism, stress, bråk, stereotypa beteenden, trängsel och frustration är en del av minkarnas verklighet på farmerna. Det är obegripligt att en sådan oetisk bransch är laglig än idag. Opinionen mot minkfarmer är stark bland svenskarna och det är på tiden att Sverige gör som så många andra länder redan gjort och förbjuder pälsdjursfarmer, säger Malin Gustafsson. 

I slutet av förra året släppte Djurrättsalliansen ny dokumentation som visar hur det går till när minkarna gasas ihjäl på pälsdjursfarmerna. Filmmaterial går att se här under.

Djurrättsalliansen kunde nyligen visa att 11 av 19 minkfarmer i Blekinge saknar giltiga tillstånd. LÄS!

Organisationen har JO-anmält länsstyrelsen i Blekinge, som inte har agerat trots att Djurrättsalliansen har uppmärksammat myndigheten på att farmerna borde ha sökt nya tillstånd. Läs mer här. Granskningen visar även att en minkfarm i Kronobergs län har drivits utan tillstånd sedan juni 2019. Den 22 maj i år, två dagar efter att Djurrättsalliansen kontaktade länsstyrelsen och frågade vad myndigheten ska göra åt det, ringde myndigheten till minkfarmaren och bad farmaren att  söka nytt tillstånd.

– Det här är inte första gången myndigheterna agerar först när vi ligger på dem. Det är anmärkningsvärt att det enda som händer när en farm drivs utan tillstånd är att ägaren bara behöver ansöka om ett nytt. Det blir inga konsekvenser för farmerna vilket bara visar att det inte är djurens intressen som sätts främst, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Situationen med covid-19 har inneburit att en del av de så kallade “pälsauktionerna” där djurens pälsar säljs har blivit inställda, vilket är en faktor som gör att det går dåligt för pälsindustrin. Djurrättsalliansen antar att detta troligtvis kommer att leda till att flera farmer kommer att stänga ner under eller inför nästa år.

Sverige kan ta en ledande roll i utvecklingen av djurfria forskningsmetoder!

Sverige kan leda utvecklingen bort mot djurförsök men för att det ska vara möjligt är det nödvändigt med kraftigt ökade satsningar. Forskningen har inte idag rimliga förutsättningar. Det menar Djurens Rätt som i en skrivelse framför organisationers synpunkter på Sverige forskningspolitik de kommande åren.

Regeringen lämnar återkommande en forskningspolitisk proposition till riksdagen och Djurens Rätt har i en skrivelse lämnat synpunkter på nästa forskningspolitiska proposition som ska lämnas in under hösten 2020.

Djurens Rätts verksamhetschef Benny Andersson och ansvarig för djurförsöksfrågor Staffan Persson menar i skrivelsen att Sverige kan ta en ledande roll i utvecklingen av djurfria forskningsmetoder, men om det ska vara möjligt är det nödvändigt med kraftigt ökade satsningar. Forskningen har inte idag rimliga förutsättningar för det arbetet.

3R - Replace, Reduce, Refine - behöver vara en självklar del av forskningspolitiken. På så vis skapas forsknings- och djurskyddsmässiga vinster och i förlängningen ökad konkurrenskraft med hjälp av svenska forskningsrön.

Djurens Rätt föreslår att:

 • Sverige ska utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för övergång till djurfria forskningsmetoder och handlingsplaner för minskning av djurförsöken inom olika forskningsområden.

 • Statens anslag för forskning om och utveckling av alternativa metoder till djurförsök samt validering av sådana i ett första steg ska ökas från 15 miljoner kronor per år till minst 150 miljoner kronor per år.

 • Forskningsfinansiärer ska inkludera 3R-kriterier i sina utlysningar och bedömningskriterier.

 • Det ska genomföras strategiska satsningar på forsknings-infrastruktur för forskning om och utveckling av djurfria forskningsmetoder, samt för användning av sådana i forskningen.

 • Sveriges 3R-center ska finansieras fullt ut också efter 2020 och det ska vara med medel som avsätts särskilt för denna verksamhet. Dagens nivå om 15 miljoner kronor årligen behöver ökas successivt.

LÄS HELA SKRIVELSEN HÄR!

Djurens Rätt återigen invalda att styra Eurogroup for Animals!

Sedan Sveriges EU-inträde för mer än två decennier sedan har Djurens Rätt varit en av medlemmarna i paraplyorganisationen Eurogroup for Animals. Men mindre känt är att vi sedan fyra år tillbaka också är med och styr Eurogroup for Animals som en del av dess styrelse. Det är Djurens Rätts verksamhetschef Benny Andersson som sitter som ledamot i styrelsen och som nu i slutet av juni blev omvald för en period om tre år.

Många känner igen kampanjer som End the Cage Age, #StopTheTrucks och #EndPigPain men tillsammans med Eurogroup for Animals bedriver Djurens Rätt också ett omfattande politiskt arbete för djuren på nationell och EU-nivå och samarbetar inom en en rad olika sakfrågor.


– Som Sveriges största djurrättsorganisation har vi en viktig plats att fylla inom Eurogroup for Animals. Vi är med och driver slagkraftiga kampanjer och skapar förändring inte bara hemma i Sverige utan inom hela EU. En av Djurens Rätts stora styrkor i det här arbetet är alla de lojala medlemmar och följare vi har med oss i ryggen. Alla ni som engagerar er, skriver på protestlistor, delar innehåll och gör vår röst för djuren starkare, säger Benny Andersson, verksamhetschef på Djurens Rätt.

Eurogroup for Animals består av omkring 70 medlemsorganisationer och har ett kontor med ett 20-tal anställda i EU:s högsäte Bryssel. Den 25 juni hölls organisationens årsmöte, helt digitalt, med omkring 100 deltagare. Som ordförande för den nya styrelsen valdes Philip Lymbery, till vardags chef över organisationen Compassion in World Farming. Han efterträder Britta Reis från den danska organisationen Dyrenes Beskyttelse. Djurens Rätts Benny Andersson sitter kvar som styrelseledamot i minst tre år framåt. 

Det sker just nu mycket på europeisk nivå. I juni kom ett efterlängtat genombrott i det gemensamma arbetet mot de långa, plågsamma djurtransporterna.

– Trots de utmaningar som pandemin för med sig är jag hoppfull att vårt arbete ska ge effekt för många av de djur som har det allra sämst. Burhållning av djur, inte minst hönor i burar, är ett prioriterat område. Liksom de djur som bokstavligen befinner sig under ytan, fiskarna. Här lägger vi in en ny växel, säger Benny Andersson.

Pandemier och djurindustrin!

Bristande djurhållning och risker för smittspridning har en stark koppling som belysts under våren med anledning av coronapandemin. Vilka smittrisker finns det i Sverige? Hur drabbar det djuren och i förlängningen människor? Välkommen till ett spännande och högaktuellt webbinarium! Med EU-parlamentariken Malin Björk (V) tar vi också ett grepp om vad EU kan göra och hur framtiden skulle kunna se ut.

Datum: Tisdag 8 september kl. 17-18.

Hur: Webbinariumet kommer genomföras via videokonferensentjänsten Zoom. Du kan delta via dator eller mobil, genom länk vi skickar inför mötet.

Medverkande:

 • Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet
 • Fanny Nilsson, AT-läkare på Södersjukhuset och skribent
 • Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt
Ytterligare medverkande kan tillkomma.

Program

 • Del 1: Hur påverkar smittor djuren och vad har det med deras levnadsförhållanden att göra? Presentation av Anna Harenius.

 • Del 2: Panelsamtal med Malin Björk, Fanny Nilsson och Anna Harenius,

Wales förbjuder vilda djur på cirkus!

I mitten av juli röstades en ny lag igenom i parlamentet i Wales som innebär ett slut för vilda djur på cirkus.


Wales jordbruksminister Lesley Griffiths sa till BBC att det var hög tid att en sådan lagstiftning infördes och att den innebär ett "significant step forwards for wild animals in Wales and beyond".

Liknande lagstiftning finns sedan tidigare i Skottland och England.

I Sverige är många vilda djur förbjudna att hålla på cirkus – som elefanter - men det finns ingen generell lagstiftning som förbjuder alla vilda djur på cirkusar.

Trots flera fall av djurplågeri – skandalslakteri tilldelas en halv miljon i statligt stöd!

Håkantorp Slakteri i Vara är ett av Sveriges mest skandalomsusade slakterier med flera dokumenterade fall av djurplågeri och vanvård. Trots detta får slakteriet ett statligt stöd på mer än en halv miljon kronor under 2020.


Under flera år har anmälningar om missförhållanden gällande djuren på Håkanstorp Slakteri rasat in, något som har dokumenterats av tidningen FoodMonitor!

Här är bara några av rubrikerna:

 • ”Ännu ett fall med ihjälfrusna höns på Håkantorp slakteri”
 • ”1 000 höns dog av värmeslag och syrebrist i skandalslakteriet Håkantorp slakteris transportbil”
 • ”Stort antal fjäderlösa höns med fotskador på Håkantorp slakteri”
 • ”Nya vidriga bilder på hanteringen av höns på skandalslakteriet Håkantorp slakteri”
 • ”12 000 hönor uppstallade på Håkantorp slakteri var utan vatten i 12 timmar”
 • ”326 transportdöda höns upptäckta på Håkantorp slakteri – misstänks ha kvävts ihjäl”
Men trots återkommande anmälningar fortsätter äggbranschen att använda sig av slakteriet – som nu dessutom beviljas statligt stöd. För 2020 har slakteriet tilldelats 534 659 kronor från Livsmedelsverket.

Tidningen FoodMonitor kallar beslutet ”horribelt”