Två minkfarmer som bröt mot djurskyddslagen har stängt – övriga inte kontrollerade!

Under förra året gjorde länsstyrelsen bara djurskyddskontroller på två av de omkring 20 minkfarmer som finns kvar i Sverige. Vid kontrollerna konstaterade myndigheten att farmerna inte följde djurskyddslagstiftningen, då ett flertal brister uppmärksammades. Djurrättsalliansens granskning visar att båda farmerna nu har stängt, men inte på grund av myndighetens tillsyn och agerande. En av de stängda minkfarmerna, som syns på bilden ovan, var tidigare en av landets största. 

Här kan du läsa hela vår nyhet!

– Varje stängd farm är en seger, men det ska inte finnas några pälsdjursfarmer över huvud taget. Vi fortsätter kämpa tills varje farm är stängd, säger Malin Gustafsson.

Vi i Djurrättsalliansen är beroende av gåvor för att kunna fortsätta granska och stänga minkfarmerna. Klicka här, eller på knappen nedan, för att swisha en valfri gåva. Ditt bidrag gör stor skillnad, oavsett hur mycket eller lite du skänker. All hjälp räknas.

Stort tack!

Djurrättsalliansen har sedan 2010 offentliggjort bilder och filmer från minkfarmer i Sverige som visar på det djurplågeri pälsdjursfarmerna innebär. Sprid och dela vår dokumentation från farmerna så att fler får upp ögonen för djurens akuta situation.

Vårt material hittar du på:

Stäng Minkfarmerna!

Få kontroller och kraftiga djurskyddsbrister på svenska pälsfarmer!

Djurens Rätts kartläggning av de djurskyddskontroller som genomförts på Sveriges minkfarmer 2022 visar på kraftiga djurskyddsbrister hos både minkar och frilevande katter, samt att situationen för minkarna har förvärrats sedan pandemins intåg.

Fortfarande finns idag ungefär 20 minkfarmer kvar i Sverige. Där föds minkar upp i trånga gallerburar och blir som regel bara några månader gamla innan de slaktas, enbart för sin päls skull.

Djurens Rätt har granskat rapporterna från de djurskyddskontroller som gjorts på farmerna 2022 och funnit att endast tre kontroller har gjorts, varav två på samma farm. Detta innebär att knappt 10% av farmerna ens har fått besök av djurskyddsinspektörer under året. Ändå visar samtliga kontroller på kraftiga djurskyddsbrister som fått fortsätta i flera månader och kan ha uppstått lång tid innan kontrollanternas inspektion. Sedan 2020 har bristerna på farmerna ökat samtidigt som kontrollerna minskat. Detta tyder på att situationen på svenska minkfarmer har förvärrats sedan pandemin gjorde sitt intåg

Minkar med sönderbitna svansar och katter som slagits ihjäl!

På en farm, som stod för två av de tre kontrollerna, hittades totalt 19 brister både hos minkarna och de frilevande katterna på farmen. För att slippa åtgärda problemen medger farmaren, i en uppföljande kontroll, att han arbetar med att skjuta ihjäl alla katter vid deras foderplats och hunnit gasa ihjäl samtliga minkar under november, ett halvår efter den första kontrollen. 

På den andra farmen var bristerna likvärdiga. Det handlar om Sveriges största minkfarm, som gick i konkurs under året  men som ändå fortsatt sin verksamhet under bristande förhållanden. Konkursboet köptes upp av ett annat företag under samma VD, som också sysslar med foderframställning till hundar och katter. Trots kraftig sekretessbeläggning i kontrollrapporterna framgår det att flera minkar haft sönderbitna svansar och inte fått vård. Utöver det nämns brister i hygien och skaderisker. Farmen hade även frilevande katter och avlivade dem med slag.

Djurens Rätt arbetar för en avveckling av minkfarmerna. Stöd vårt arbete och hjälp oss stoppa lidandet i pälsindustrin!

Kan vi få 100 nya månadsgivare på 4 veckor? Hjälp oss göra ännu mer för djuren genom att stödja oss månadsvis med en valfri summa (från 20 kr/mån.

Är du redan månadsgivare? Tipsa någon nära dig att bli det också. Stort tack för ert stöd – det är tack vare er som vi gör skillnad för djuren!

Bli Månadsgivare!