Djurrättsalliansen anordnade under tisdagen en manifestation med stoppskyltar och avspärrningsband utanför Lidköpings kaninfarm. Syftet är att stänga farmen som under flera decennier fött upp kaniner och marsvin till djurförsök, samt att få djuren omplacerade. Jordbruksverket har bedömt att ägaren till farmen är olämplig att ha djur och sedan november 2020 saknar uppfödningen verksamhetstillstånd. Trots det finns fortfarande djur inne på farmen.

I
en artikel i Skaraborgs läns tidning om Djurrättsalliansens manifestation säger kaninfarmaren att han inte har för avsikt att lägga ner verksamheten, och att Jordbruksverket "jävlas" med honom. 

– 
Det är helt oacceptabelt att det finns djur på Lidköpings kaninfarm. Det har varit en lång process och många turer med myndighetsbeslut och överklaganden. Under tiden har djuren utsatts för lidande och fått betala priset med sina liv. Vår avsikt med protesten är att symboliskt spärra av farmen för att visa att det räcker nu. Länsstyrelsen måste agera genom att stänga farmen samt omhänderta djuren. Vi står beredda att omplacera alla djur som finns på farmen till kärleksfulla hem och har vid upprepade tillfällen informerat länsstyrelsen om detta, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Källa: Djurrättsalliansens Nyhetsmejl.