Uranus är en stor gasplanet i solsystemets yttre delar och en stor koboltkälla, Uranus har 27 månar med stora rikedomar som Djuren utvinner till sin teknologi och sina rymdprojekt.

Läs om Uranus Månar!

Själva Uranus innehåller i sina gasmoln många ädla gaser och olika metalliska partiklar, bland annat högkvalitets Kobolt. Det är den stora mängden Koboltpartiklar i Uranus atmosfär som ger Uranus dess blå färg. 

En hel del av Uranus Koboltpartiklar är supraledande vilket är bra för att skapa antigravitation och olika farkoster och projekt med maglevteknik.

För att skydda fyndigheterna i Uranus gasiga atmosfär så väl Koboltstoft som olika ädla gaser så har VulpTex byggt en "Halostation" med försvarssystem runt Uranus.  

VulpTex har också byggt flera rymdstationer som kretsar runt Uranus. Dessa är både bostäder, kontor, rymdfabriker och försvarsanläggningar för Rävarna och de andra Djuren som också har intresse för Uranus fyndigheter.

Dessa är helt militära rymdstationer som kan skjuta ner fientliga rymdskepp med kraftig laser, fotontorpeder och missiler samt med maglev railguns.

De militära rymdstationerna har vardera 58 stycken Sjakalplan om bord samt andra rymdstridsfarkoster. 

Fox Company har byggt sådana här "Agria-Moduler" för att Rävarna ska bedriva jordbruk i rymden och kunna förse rymdstationerna, Halobasen runt Uranus och kolonierna på de 21 månarna med mat. I Jordbruksmodulerna bedrivs fasan och kycklingfarmer samt odling av ris, majs och spannmål samt bär och frukter.

Fox Companys gruvdriftsmaskiner som gärver upp Titan, Kobolt, Magan, Magnesium, Platina, Zink, Silver, Koppar med mera från Månarnas berggrund.

Fox Companys transportskepp för de olika metallerna. Dessa flygs sedan till inre solsystemet till rymdfabriker där malmpeletsen renas och blir högkvalikativa metallprodukter.

På Månarna finns flera flygbaser för flyg/rymd-plan som Sjakalplan och X-Wings samt andras farkoster för så väl strid i rymden som i atmosfär.

Habitat-rymdkoloni på månarna, denna ännu under uppbyggnad men kupan ska bli en biodrom med trädgårdar och natur etc. Samt Shintohelgedom.

Större rymdhamn på en av de större månarna, här transporteras material och Djurpassagerare mellan inre solsystemet och Uranus och dess system av 27 månar.

Helium 3 raffinaderi på de olika månarna.

Kolonistad under uppbyggnad.

Försvarsplattform som finns på alla månar, VulpTex har byggt dessa. De kan skjuta ner fientliga rymdskepp med kraftig laser, missiler och med railguns maglevprojektiler.