Mars!

Terraformeringen av Mars är lyckosam och biotoper har skapats på många omården, men på Mars södra halvklot är det ännu torrt och en del problem med ytvatten men Rävarna har skapat stora bergrum under marken med atomborrar och gjort kubikkilometer stora vattenreservoarer i berget.

Atmosfären runt hela Mars går nu att andas och en del moln bildas men de släpper oftast sitt regn på norra halvklotet eller längst canyonområdena vid ekvatorn.

Städer är under uppbyggnad på södra halvklotet som får vatten från de underjordiska vattenreservoarerna och elektricitet från underjordiska fusionskraftverk.

Mars har också fått sin första antigravitatinsupphållna molnstad.

Rävarna har funnit en hel del olja, metan och helium 3 i Mars innandöme och detta tar man vara på vid olika raffinaderier.

Urbanisering och matallutvinning vid canyonområdena.

På norra halvklotet växer städerna och här frodas skogar och många sjöar i perfekt biotopbalans.

Mars närmaste måne som Phobos som kretsar på 6000 km över Mars har  Rävarna upprättat baser och i den stora kratern på Phobos, Stickney som är 10 km i diameter, så har Rävarna byggt en rymdstad samt en rymdstation som kretsar runt Phobos.

Pluto!

På Pluto finns en del metaller och sedan en tid bedriver olika Djurgrupper gruvdrift här för att utvinna Kobolt, Titan, Silver, Koppar, Magnesium, Torium och Uran. För att skydda gruvorna finns det flera försvarstorn på Pluto som kan skjuta ner fientliga rymdskepp med så väl missiler som med kraftig laser.

På Pluto finns också stora gasfyndigheter och Djurens olika företag utvinner gaser som Krypton, Neon, Argon, Metan, Tritium och Helium 3.