Foxylvanien med omnejd har utvecklat avancerad infrastruktur och fantastiska saker har så väl Rävar som andra Djur byggt!

I NÄRA RYMDEN!

Över södra delarna av Foxylvanien har rymdinfrastrukturen knutits ihop med rymdcentra med rymdhisar till flera städer och maglevvägar emellan.

Samt flera nya rymdstationer på hög höjd!

Detta är Vulpina Federationens rymdhamn.

Och Vulpina Federationens Rymdstad!

På högre höjd ligger centralenheten för rymdtrafik över New Tokyo med omnejd.

Samt mottagningsstation för metaller och ämnen som hämtas från gruvorna på olika asteroider runt om i solsystemet.

Rymdpolisens station!

Vargarnas militära rymdstation!

Rymdfabrik A! - Som förädlar och arbetar med nanoteknik inom de nya rymdmaterialen.

I nordöstra delen av New Tokyo finns den markbaserade rymdhamnen"The Tulip!"

I själva New Tokyo har också många nya saker byggts under hösten 2020!

"FurTriPaden" är tre stycken mycket avancerade kvantserver-anläggningar som styr och tar backup på all möjlig data från både New Tokyo och flera andra stora Djurmetropoler.

"Vulpes Cyberia" är ett nytt 6G och 7G baserat Vulpint internetsystem med hyporvektorsuperdatorkärna med många multifunktioner som styr så väl Vulpina som andra Djurgruppers tekniska tjänster i New Tokyo samt alla förorterna.

Kitsune River Deltat!

Vid flera av de små hamnarna har man byggt upp biodromer för robotiserad risodling som drivs med solenergi och överflödig solenergi går till att driva Djurens fritidsbåtar och fiskebåtar.

Flera Vulpina teknikföretag bygger sina kontorskomplex vid Kitsune River deltat.

Samt att även Vargar och Sergaler bygger upp sina teknikföretags kontor här.

"Conebank Tower" är handelscenter för ekonomin kring hantering och handel med kottar!

"Shangji Kitsune Towers" är högteknologiska och lyxiga bostäder för en del av de Rävar som arbetar inom de olika Vulpina teknikföretagen som ligger i Kitsune River Deltat.

I närheten finns "Nya Ekobyn" där man kombinerar högteknologi och biologi där både Rävar, Sergaler och andra Djurgrupper bor.

"Fox Tropolis" är Rävarnas nöjes och aktivitetskvarter. Här finns ett stort utbud av spelhallar, raveklubbar och sushibarer bland annat. Samt badanläggningar, butiker, biografer, laserdome med mera.

"Kamidien" är också en helt ny stadsdel i anslutning till Kitsune River deltat! Här bor och lever flera olika Djurgrupper.

"Fox Traden" är ett Vulpint högteknologiskt nätverkscenter för Kitsune River deltat. Den har ett öppet nätverk för alla Djurgrupper men drivs i Vulpin regi.

"GuldFur Center" är ett vetenskapligt teknik och forskningscenter inom hybridteknik och genteknik.

"FoxyNada" är ett mycket exklusivt och lyxigt hotell för Rävar som besöker Kitsune River områdena i affärssyfte osv.

De olika delarna vid Kitsune River deltat knyts samman med ett självkörande maglevbuss-system.

Centrala Södra New Tokyo!

Här har det byggt bland annat ett nytt FPR-kontor och många andra byggnader.

Detta stora bankkomplex till exempel.

1: Bank för industri och fiske.

2: Huvudbank.

3: IT-enheten för ekonomin.

Centrala nya områden!

Flera nya bostäder, kontor, centrum för teknik och forskning med mera byggs där maglevvägar dras fram.

"Kitsumena Square" är ett suburant och tryggt bostadsområde för unga Rävar som vill göra karriär inom teknikutveckling.

Strax norr över ligger "La Predien" som är ett självförsörjande och nästan helt robotiserat center för Nanotekniksutveckling. Omgivet av fina villaområden och jordbruksmark.

"Luskwood Alfa" är också ett fint och lyxigt bostadsområde för flera olika Djurgrupper!

"Maglev Metro Subway" knyter ihop områdena med varandra och centrala New Tokyo!

Bland annat det nya och högteknologiska "Himbern" där flera olika Djurgrupper samarbetar inom flera olika utvecklingsområden.

Här ligger också det stora ekonomiska centret "Inari Trade Bank!"

Vid centralhamnen är det nya kontoret för Sergalernas fiskeflotta och bredvid det nya Vulpina 3D-TV centret för 3 dimensionella TV sändningar på Vulpint tema.

Sergalerna har även byggt en robotiserad högteknologisk fiskhanteringsanläggning för distribution av fisk till olika delar av New Tokyo.

Många Sushibarer i New Tokyo får fisken levererad genom ett tryckluftsdrivet rörsystem från denna anläggning. Tornen är kyltorn för att kyla fisken.

Vargarnas "Lupne Trade Center" ligger också här.

Samt Sergalernas huvudkontor för Sergalisk teknikutveckling.

I norra delen har man byggt en fantastiskt fin och påkostad Inarihelgedom.

Samt en ny stadsdel med fina bostäder för Rävar som arbetar inom ekonomi och jordbruk.

Här ligger också "Shere Khan Square" - som andra Djurgrupper hyr in sig på att ha sina kontor och teknikcentrum. Shere Khan är en Tiger som är multimiliadär och bor i norra Indien men har verksamheter på flera olika platser.

"Sherwood Towers" är ett lyxigt lägenhetskomplex med skogsanläggningar på toppen för rekreation och avslappning.

"Zoo Metro Plaza" är ett modernt och lyxigt område med bostäder, kontor, butiker och mycket annat för olika Djurgrupper.

The FoxTails Islands!

"FoxTails Islands" knyts samman med flera broar för så väl vanlig trafik som självkörande maglevtrafik.

Nya byggnader!

1: FoxTails Islands sjukhus.

2: FoxTails Islands IT-center.

Multikontorscentrum med fina bostäder runt om och parker.

FoxTails Islands teknik och fiske center.

Nya stadsdelen "Österskogen" på FoxTails Islands.

FoxTails Islands hamnkomplex.

Vulpina Federationens kontor för FoxTails Islands.

The Beast-tower!

FoxTails Islands fiskeanläggning!

FoxTails Islands örlogsbas.

FoxTails Islands maglevsystem.

Fina parkområden och kulturbyggnader samt ett högt klocktorn på en av de största öarna.

Undervattensvägar mellan öarna!

Tunnelbana mellan öarna under vattnet!

"StarFox Palace" som ligger i FoxTails Islands området är ett lyxigt palats som ägs av Fox MC Cloud och är bostäder och hotell för flera andra Rävar också.

Samt den högteknologiska stadsdelen "Fox MC Cloud Cyberia!"

The Subroads!

Dessa är olika farleder som går på havsbottnen och knyter ihop New Tokyo med andra Djurstäder på andra sidan havet. Bland annat Sergalstaden Narismiral och Vargstaden Wolfsburg!

INFORMATION!

De ljusblåa delarna är härdat stål med koboltlegrering för att skydda farleden. De orange är högspänningskablar med 1 600 000 volt och 980 000 ampere som kan leverera ström mellan de olika Djurstäderna. Den svarta och gröna kulverten märkt "M" är för militär kommunikation och de gula 5 kantiga kullverterna är för civilt Internet. A-tunnlarna är motorväg, B-tunneln är säkerhets och evakueringstunnel och C-tunneln är för service och underhåll. Dem som är märkta V är ventilation och här finns även kolsyresprinklersystem. I nedre delen av farledskonstruktionen går även pipelines för olja och gas. 

Via de 6 maglevtågsbanorna kör extremt snabba röda expressmaglevtåg i 3000 km/t. Tågen är komfortabla så Djuren åker tryggt och säkert med dem och film visas under färden. Övre däck på tågen är passagerardäck och undre däck är för bilar och gods.

Sundet mellan Kitanjau och Tassköping har också ett dubbelrör för maglevtåg i 3000 km/t som går under beteckningen "Silver Arrows!" Men dessa går via rör över sundet. Övre däck är passagerardäck med filmvisning och rätt så lyxiga. Undre däck är för bilar och gods.

Sergalstaden Narismiral!

I Sergalstaden Narismiral har det också byggts en del sedan New Tokyo och Narismiral knöts ihop!

1 och 2 är Narismirals nya kontorsbyggnader.

3 Är Narismirals rådhuspalats.

4 Är Narismirals IT-center.

5 Är Narismirals nya sjukhus.

Narismiral Playa!

1: Bostäder, butiker, kontor, restauranger med mera.

2: Lyxigt bostadsområde.

3,4 och 5 är kontorshus.

Narismiral City!

1: Sergalernas militära högkvarter.

2: Narismiral Servercenter.

1: Narismiral financial center.

2: Kontor fÖr flera olika företag - Serglers samt för andra Djurgruppers.

3: Narismiral Media Center.

Sergotecks huvudkontor i Narismiral!

Narismirals nöjesområde!

Här finns många klubbar, restauranger, butiker, badanläggningar, laserdome, raveklubbar, gym, spaanläggningar och mycket mer.

Narismiral Öster!

1: Narismirals centralsjukhus.

2: Narismiral 6G och 7G center.

3: Narismiral polishus.

4: Narismirals marinbiologiska forskningscenter.