Samarbetet mellan olika djurgrupper stärker djurriket så väl som ekonomiskt och teknologiskt som militärt!

Inte minst de fantastiska saker som Foxylvaniens smarta rävar har byggt och skapat och rävarnas militärteknologi som håller människorna på mattan.

Samarbetet mellan olika djurgrupper fick en högre nivå och dignitet när staden Zootropolis stod klar och Foxylvanien öppnade möjligheter för flera djurgrupper att verka och utvecklas inom och utom Foxylvanien.

I södra Foxylvanien byggs New Tokyo som även byggs ut på flera öar söder om Foxylvanien för olika djurgrupper att samarbeta och föra teknologin framåt.

I den nya staden New Tokyo har det byggts en del under 2015 och 2016!

Exempelvis finans och affärs samarbetet mellan rävar, sergaler och vargar och en superskyskrapa för denna verksamheten som heter FSW-Spire.

(Fox Sergal Wolf Spire!)

Sergalernas flott högkvarter.

Animal Telcom Center.

Atlantis Towers!

Wolfes Internet Skytowers.

Vulpine Inari Trademark Bank!

I norra Foxylvanien bygger Vargarna sin egen stad Wolfotropia!

Området mellan Kitanjau och Tassköping byggs ut mer av flera olika djurgrupper!

Samarbetet mellan olika djurgrupper skapar även mer teknologiska lösningar som att Tassköping fått sin första "Molnstad!"

Den djuriska teknologin och ingenjörskonsten tar sig även ut i rymden!

Över Foxylvaniens huvudstad Velox så byggs det en rymdstad på 44 kilometers höjd och som är sammanknuten med Velox via ett anatal rymdhissar!

I omloppsbana runt Rymdstaden så bedriver man robotiserat jordbruk för att försörja så väl Rymdstaden som Velox!

Sedan 2013 så har rävar, vargar, sergaler och lodjur samarbetat kring att kolonisera Mars och haft en självförsörjande rymdstation i omloppsbana runt Mars!

Nu bygger de smarta djuren även en större stad på Mars!

I omloppsbana över Mars har även de smarta djuren byggt rymdstationen Griffin XP3!

Mellan Jorden och Månen har de smarta djuren byggt rymdvarvet Anubis Star - där de bygger stora rymdskepp!

I omloppsbana vid Jupiter finns dessa rymdstationerna som är döpta efter vargar på Kolmården!

Tromb!

Zeke!

Korax!

Dessa tre rymdstationer är baser och raffinaderier för ädelgaser från Jupiter och Saturnus, samt för utvinning av metaller och olika ämnen som bryts av gruvskepp med kraftiga lasrar och traktorstrålar i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter!

MILITÄRA RYMDSTATIONER!

Djurens samarbete mot människorna har skapat ny miltärteknik med ett flertal militära rymdstationer för att koordinera militära insatser mot mänskliga mål samt att från rymden med lasrar och målsökande "wolframdonkar" beskjuta mänskliga mål så väl nere på Jorden som i rymden!

WolfTron! - Bas för stridsskepp och koordinering.

Chekco - Bas för beskjutning med laser och wolframpålar.

Sp-Fox - bas för avlysning och koordination.

Hampus 55 - är en helautomatiserad station för signalspaning.

Zenociucum Stelclaw - är bostadsbas för djuriska rymdsoldater.

Boolo är bränslebas för djuriska stridsrymdskepp.

Gamma Nova är en rymdstation för att beskjuta mänskliga mål med kraftiga gammastrålar.