Djurens parti vill föra in djurperspektivet in i kommunalpolitiken.


Vi vill att kommunen stödjer katthem, att hobbydödande av djur bekämpas och att kommunen engagerar sig för att skydda de vilda ­djuren oavsett om de är sällsynta rovdjur eller helt vanliga duvor.
Grundvalen för Djurens parti är kärleken till djur och frustrationen över hur djur behandlas som objekt, som gratis ekonomisk råvara och som om de inte var varelser med intelligens och känslor.

Djurens parti tar kampen mot grymhet och likgiltighet mot djur. Djuren finns över allt i vår kommun?–?både tama och vilda?–?men det tas alldeles för liten hänsyn till deras behov när skolmaten upphandlas, när trafiken ­planeras och när bygglov ges.
Djurens parti hyser stor aktning för deklarationen Earth Charter som har sitt ursprung i ett initiativ från FN och som används som en utgångspunkt av olika miljö- och naturskyddsorganisationer. Artikel 15 formulerar respekt och medlidande i interaktion med djur som ett enskilt mål att uppnå.
Grymhet mot djur hållna i fångenskap av människan ska förhindras och jakt- och fiske­metoder som vållar extremt, ut­draget eller onödigt lidande ska förbjudas. Denna deklaration är starkt fokuserad på ett hållbart brukande av naturen.
Med Djurens parti i kommunfullmäktige får djuren en engagerad politisk röst och det ökar de politiska förutsättningarna att införa fler vegetariska dagar i kommunal verksamhet.
Det är viktiga steg mot visionen om det djur­vänliga samhället: Där varje husdjur är älskad för sin egen skull och där de vilda djuren värnas och respekteras.

Blenda Agell, kandidat till EU-parlamentet för Djurens parti, ordförande Djurens parti Växjö lokalförening
Ida Hugdahl, ordförande Djurens parti Växjö lokalförening