Plejaderna är ett stort kluster av stjärnor ca 500 ljusår från Jorden! Här finns flera Djurcivilisationer!

Rävplaneterna!

Vulpa är en planet med en högteknologisk civilisation av Rävar som även koloniserat och byggt på andra planeter runt om i sitt solsystem!

Ghezeme är en mycket tekniskt utvecklad planet av Rävar som även samarbetar med andra Djurcivilisationer!

Himlor är också en högteknologisk planet där Rävarna har byggt upp baser och städer på hela planeten samt baser i dess inre!

Teknokratia är Rävarnas militära planet och är mycket tekniskt avancerad! Hela planeten är en stor rymdmilitärbas med även en ringbas runt om!

Veltor är också en högteknologisk urban Rävplanet med ringbas, men mer civil!

Lylatia!

Lylatiasystemet är ett dubbelstjärnsystem av flera levande planeter som befolkas av olika Djur!

Lylatia har också en stor stjärnflotta för att skydda och försvara Djurcivilisationers intressen!

Inom Plejaderna finns fler system och Djurcivilisationer!

Chimasystemet!

Vid den stora nebolosastjärnan finns planeten Xepiotula som är befolkad av olika sorters Fågelvarelser!

Och planeten Hedrem som är befolkad av en teknologisk civilisation av Dinosaurer!

Tvillingstjärnan i Chimasystemet Anocria har tre stycken gasplaneter med ädla gaser och ämnen som utvinns till rymdfart och teknologi av flera av Plejadernas Djurcivilisationer!

Den tredje stjärnan i Chimasystemet har två planeter. Den ena planeten som heter Subric är en djungelplanet befolkad av olika sorters Kattdjur!

Och den andra planeten heter Anderia och är en torr planet med röd sand liknande Mars men här har Kattdjuren koloniserat och bedriver gruvverksamhet och mineralverksamhet på Anderia!

Krezma systemet!

Krezmasystemet har en stor gasplanet med flera månar, varav två månar är levande och befolkade av olika sorters pälsdjur! Rävar, Vargar, Ekorrar, Harar och Tvättbjörnar mest!

Dessa är dock inte så tekniskt avancerade utan dessa Djuren lever mer som naturfolk men hjälp från andra Djurcivilisationer har get dem rymdfart så att de kan besöka varandras världar!

Krezmasystemet finns också de 4 planeterna Kizta, Klirro, Baldema och Finexia som befolkade av bland annat Sergaler och den stora havsplaneten Trimpon där Sergalerna bedriver fiskeverksamhet!