Det sitter en liten Fennekräv mitt på golvet och piper!