Här är de 10 snabbaste marinkorvetterna i världen just nu!


Marinbåtar eller marinkorvetter är en liten klass av krigsfartyg som används för kustpatrull och snabba attacker.

De är i allmänhet snabbare än större krigsfartyg men är fortfarande ofta beväpnade med de senaste vapen- och elektroniska krigföringssystemen.