De nya snabba rymdfärjorna med antimateriadrift flyger till Mars på drygt en timme, de flyger med ungefär halva ljushastigheten.

Många Rävar är engagerade i byggandet och infrastrukturen på Mars och flera Vulpina Marsstäder växer upp.

En del städer byggs under kupoler för att få bästa klimat även om terraformeringen varit framgångsrik är atmosfären inte helt 100 på alla ställen ännu.

Rävarna bygger också underjordiska hangarer för försvarsskepp och baser.

Samt att Rävarna börjar anlägga suburanområden för att få igång framtida grönska och skapa bra suburanområden för Rävfamiljer att leva och bo på.

Här är då en av de jordbruksutvecklings forskningsanläggningarna för att bedriva framtida jordbruk på Mars.

Kontorsskrapor på Mars byggda med 3D skrivare som använder materialet som finns på Mars.

Nya städer växer upp i de gamla ravinerna där det finns vattenådror under marken.

Solkraftsanläggning.

Rymdhamn med rymdfärjor som flyger mellan Mars och Jorden.

Vulpina militärbaser för att skydda Vulpina intressen på Mars.

Suburanbostäder för civila Rävar.