I Regulasystemet har en hel del hänt under senare åren!

Regulastystemet är ett litet solsystem med 2 levande planeter befolkade av Reptilsvarelser och Dinosaurievarelser!

De gemensamma Rymdprojekten mellan Rävar, Vargar och Sergaler har byggt och hjälpt till att utveckla i Regulasystemet och skapa fred och välstånd för de båda levande planeterna som befolkas av Reptilvarelser och Dinosaurievarelser och gjort deras civilisationer till rymdcivilisationer också!

Runt själva stjärnan i Regulasystemet har våra olika Djurarter i rymden byggt en stor dysonsfär som tar till vara energi från stjärnan samt är rymdbas, rymdhamn och odlingsanläggningar. Det är en öppen dysnonsfär som släpper ut mycket av stjärnans ljus och energi också för att de levande planeterna ska fortsätta vara beboliga och fungera, samt att Rävarna, Vargarna och Sergalerna hjälper och rustar upp åt de båda civilisationerna av Reptilfolket och Dinosauriefolket!

De båda levande planeterna är i fred och välstånd idag!

Här är Dinosauriefolkets planet "Thembone" och dess måne "Kidda" som har baser för båda civilisationerna.

Här är Reptilfolkets planet "Kajno" som är en större planet täckt av frodiga regnskogar.

Båda planeterna lever i fred, harmoni och välstånd tack vare stödet från Rävarna, Vargarna och Sergalerna att de båda civilisationerna har utvecklats till rymdcivilisationer!

Utanför Guldlockzonen finns en nu mera torr planet som för länge sedan varit grönskande, den heter "Sharon" och har ringar som innehåller en del högkvalitativa diamanter då den en gång i tiden hade en måne av kol.

Dessa högkvalitativa stora diamanter används inom gemensam rymdteknik för att med nanoteknologi ta fram olika diamantbaserade material som används inom många olika områden i rymdteknologi och i rymdskepp! 

Den frodiga grönska som fanns på Sharon en gång i tiden är idag stora oljefyndigheter i marken som djuren gemensamt tar till vara på!

Längre ut ligger den rosa planeten "Veenhe" som är rätt så stor. Den har ett tjockt gastäcke av olika ädelgaser varav en del är giftiga men ändå användbara inom teknologin. Bland annat så rör det sig om neongaser och andra ädelgaser!

Själva planeten Veenhe har berg av olika metaller inklusive guld och platina samt sjöar av kvicksilver och brom!

Lite längre ut ligger en till gasplanet som heter "Jimbo" som till största delen består av metan och ammoniak. Det intressanta här är att runt Jimbo kretsar havsplaneten "Mariner" som hålls varm och flytande tack vare Jimbos kraftiga magnetfält.

Mariner är något större än Jorden och helt täckt av hav och har enorma mängder fisk i sina hav, vilket Sergalerna ser som en stor fördel. Så de har ordnat flytande fiskebaser på haven och har en stor fiskeflotta på Mariner!

Jämte Mariner finns en Sergalisk konstgjord måne vid namn "Baaze" som är ihålig, här bor och arbetar många Sergler med olika projekt kring fiske och jordbruk! För att sedan frakta olika fiskprodukter till olika Sergalsika enheter och kolonier runt om i rymden!

Inuti Baaze finns en liten stjärna i mitten som är skapad med fusionsteknologi för att ge energi och ljus till Baaze samt byggnation, fabriker och jordbruksanläggningar med mera på dess insida! Själva höljet är flera kilometer tjockt och är också byggnation, fabriker, rymdhamnar, kraftverk och mycket annat! Bazze är riktigt highteck och har ett starkt försvar också!

© Smirre Kirax