USA är världens bästa land, i USA är det tillåtet att vara annorlunda och den Amerikanska mentaliteten bygger på individens frihet som grund!

I USA har Furrykulturen och andra subkulturer vuxit sig starka! I USA får du tro på vad du vill, tycka om vad du vill, vara med vilka du vill osv! USA är frihet!

USA,s president och militärer har nolltolerans mot terrorism och förtryckande regimer! Därför stödjer jag USA,s militärer och krigande samt tycker självklart att alla länder som är för frihet ska gå med i NATO och samarbeta med USA!