Vargen behöver ditt stöd!

Vargen och alla andra djur har rätt att få leva i sina naturliga utbrednings-områden. Vi har både plats för - och råd att ha - rovdjur i vår natur.

Rovdjuren har en viktig plats i naturen - och i våra hjärtan. Vi är glada över att vargen sakta är på väg tillbaka i vår natur. De stora rovdjuren tillför naturen värden som är väldigt speciella, även om de flesta av oss aldrig kommer att möta ett rovdjur i det fria.


Vi arbetar för att påverka rovdjurspolitiken, så att de fyra stora rovdjuren i vårt land får möjligheter att uppnå och bibehålla livskraftiga populationer och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Sammantaget har vi hittills räddat cirka 60 vargar undan jakt genom att tillsammans med Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden, WWF överklaga licensjakt och skyddsjakt på genetiskt värdefulla vargar.

De fyra stora rovdjuren!

Vi fortsätter att på olika sätt arbeta för att "de fyra stora", dvs björn, järv, lo och varg ska få leva vidare i vår natur. Rovdjur är och förblir en känslig fråga och mycket återstår innan framtiden för de fyra stora i vårt land är säkrad.

Det finns ett motstånd mot växande rovdjursstammar, framför allt av varg, i vissa grupper bland tamdjursägare och jägare, men de undersökningar som gjorts av hela befolkningens inställning, visar att en majoritet vill att de stora rovdjuren ska få leva här.

Vargarna i Sverige har en viktig plats i naturen!

Enligt dagens rovdjurpolitik ska vargstammen begränsas rejält, trots att forskarna fortfarande stämplar den som sårbar. Vi anser att det inte är rätt att skjuta ner stammen av en hotad djurart som Sverige dessutom enligt internationella lagar har ett särskilt ansvar att värna. Rovdjuren har, precis som alla andra arter, en viktig plats i naturen.

Vi vill påverka politiker och sprida kunskap!

Vi försöker påverka politikernas attityder och sprida kunskap om rovdjuren. Vi granskar också myndigheternas agerande. Genom att dra olagliga jaktbeslut inför domstol och till EU-kommissionen har vi stoppat licensjakt på minst ett 60-tal vargar. Det har bidragit till att ge vargstammen möjlighet att bli lite starkare. Men vi vill se mer pengar till forskning, inventering och övervakning. Vi vill dessutom att tjuvjakten stoppas och att Sverige följer sina internationella åtaganden att värna de stora rovdjuren.

Djurrättsalliansen Vill Köpa Anonsplatser!

Djurrättsalliansen kämpar för att stänga de sista 37 minkfarmerna i Sverige. Nu vill vi – genom att annonsera vid bland annat busshållplatser och på reklamtavlor – sätta ännu mer press för att stänga pälsdjursfarmerna en gång för alla.


Vi får inga andra bidrag, utan det är enbart tack vare allmänhetens gåvor som vi har möjlighet att genomföra en sådan här kampanj.

Hjälp oss! Skänk valfri gåva i vår insamling, dela i dina sociala medier, tipsa dina vänner och hjälp oss stänga minkfarmerna.

Tryck HÄR för att komma till insamlingen på Facebook.

Vill du hellre skänka via swish kan du göra det till nummer

123 0730 739 och skriva "annonsplats" i meddelanderaden.

Skriv under för minkarna!

Under de senaste åren har antalet minkfarmer minskat snabbt – snart kommer det inte att finnas några minkfarmer kvar i Sverige. Land efter land förbjuder pälsdjursfarmer. Sverige ligger efter, men vi är säkra på att det snart blir stopp på djurplågeriet. Hjälp oss nå dit genom att SKRIVA PÅ LISTAN!

Vill du att butiker ska donera pengar till Djurens Rätt?

Gör din e-handel till ge-handel! Ladda ner appen till din mobil eller ladda ner ett tillägg till din webbläsare om du hellre handlar via datorn. När du sedan handlar i någon av de anslutna butikerna så skänker du pengar till Djurens Rätt! Helt gratis!

LRFs besked: undanta 8 av 10 svenska kor från betesrätten!

På Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) extra stämma som hölls i förra veckan, bifölls en motion, som om dess innebörd får politiskt stöd, kraftigt kan försämra kors rätt till bete.

Motionen handlar om att LRF ska verka för att beteslagstiftningen ändras så att nötkreatur i lösdriftsstallar undantas från kravet på bete och utevistelse.

LÄS MER!

Historiskt: Nära en och en halv miljon medborgare kräver stopp för burarna inom EU!

Den 2 oktober 2020 överlämnades det historiska medborgarinitiativet End The Cage Age till EU-kommissionen. Initiativet, som skrivits under av 1,4 miljoner EU-medborgare, handlar om att förbjuda burhållningen av djur inom lantbruket. Idag hålls över 300 miljoner grisar, hönor, kaniner, ankor, vaktlar och kalvar i burar runt om i EU.

– Att få stopp på burhållningen väcker ett enormt engagemang hos befolkningen inom EU, vilket medborgarinitiativet tydligt visar. Många reagerar starkt på bilder av hur det ser ut i industrierna idag där djur hålls i trånga burar där de ibland inte ens kan vända sig om, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt. 

Skulle ett burförbud träda i kraft inom EU påverkas bland annat äggindustrin i Sverige där omkring 500 000 hönor fortfarande hålls lagligt i burar. Djurens Rätt arbetar både mot att djurhållningen ska förbjudas inom EU samt att regeringen ska förbjuda den burhållning som fortfarande är tillåten i Sverige.

End the Cage Age!

Djurhållning i burar är grym, onödig och har ingen plats i Europa. Kampanjen End the Cage Age har som mål att förbjuda burarna.

Ett barn kan inse att burar är grymt: det handlar om kännande varelser som kan uppleva smärta och glädje. Djur i bur utsätts ofta för stort lidande eftersom deras rörelsefrihet begränsas och de hindras från att utföra många naturliga beteenden.

Hundratals miljoner lantbruksdjur inom EU får stå ut med dessa förhållanden. Suggor tvingas amma sina kultingar i fixeringsboxar, kaniner och vaktlar hålls hela livet i karga burar, mycket unga kalvar stängs in i individuella kättar, många hönor sitter fortfarande i bur och ankor och gäss fixeras för att kunna tvångsmatas vid tillverkning av gåslever.

Tillsammans kan vi få bort dessa burar från Europa! Kampanjen End the Cage Age kräver att Europa förbjuder burhållning av lantbruksdjur.

Nätverket som ligger bakom EU-medborgarinitiativet End the Cage Age förenar organisationer runt om i Europa under ett unisont upprop – att förbättra lantbruksdjurens liv genom att ta bort användningen av burar.