Under November 2020 har fler byggnader tillkommit på en av de större öarna har Vulpine Security byggt sitt nya kontor!

248 våningar högt. Detta är ett säkerhetscentrum för södra och östra New Tokyos digitala och cybernetiska infrastruktur samt säkerhet för så väl in och utgående 5G, 6G och 7G system. Samt att även Vulpine Securitys cybersoldater utbildas här i elektronisk krigföring.

Det lyxiga svävande hotellet Vulpahotell som hålls svävande med antigravitationsteknik.

NYA EKO-BOSTÄDER!

Det har byggts nya eko-bostäder på höjden med inbyggda trädgårdar i de fina och luftiga klimatstyrda lägenheterna. Samt i byggnaderna finns även spa, rekreation, restauranger och gym.

Flera nya byggnader och olika Vulpina företag har verksamhet på Fox Tails Islands!

Den vackra "Kitsune Park" med vackra dammar, fontäner och fina Inari-helgedomar etc. Samt en del lyxiga bostäder till Rävarna.

Samt centrum för Fox Tails Islands fiskeverksamhet. Inte i konkurrens utan i samarbete med Sergalernas fiskeverksamhet.

Samt ett stort kontorskomplex med senaste IT tekniken för flera olika företag att vara verksamma på Fox Tails Islands.

Den nya maglevbanan som knyter ihop Fox Tails Islands med New Tokyos maglevnät samt en kommunikationsballong för 5G, 6G och 7G samt annan digital trafik har kommit med i bild.

Två parallella motorvägar knyter samman Fox Tails Islands med New Tokyo och för konstens skull så där de löper in till New Tokyo så är det en jättelik nos i vit marmor där motorvägarna går in i de de båda noshålen och sedan under jord och knyts samman med de underjordiska vägnätet mellan New Tokyos olika stadsdelar och områden.

Försvaret av Fox Tails Islands!

New Tokyos flotta har flera fartyg som patrullerar, fartyg utrustade med laservapen mot luft och yt mål samt robotar mot det samma och torpeder mot undervattensmål.

Det finns ett flertal sjöstridsplattformar i Fox Tails Islands skärgård som är under Vulpine Securitys ledning.

Som är utrustade med kraftiga laservapen och

smarta sjömålsrobotar.

Samt att varje plattform också har en ubåt med torpeder och annan avancerad utrustning för att möta mänskliga hot på havet.