Området "Glensinai" norr om New Tokyo har det byggt också under sommaren 2021!

Bland annat ett nytt Vulpint Teknikutvecklingscenter och kontorskomplex för detta samt hotell.

Samt mer byggnation och utveckling i Glensinai City och även för andra Djurgrupper förutom just Rävar.

Samt väster om Gleninai ligger det nya jordbruksutvecklingscentret och dess forskningsanläggning på nya grödor som ska exempelvis kunna odlas på Mars och odlas i tyngdlöshet. Samt växter som ska kunna bota flera nya sjukdomar och mikroorganismer som bryter ner radioaktiva ämnen.