Sergalstaden Narismiral som på flera sätt knutits samman med New Tokyo, Tassköping, Zootropolis och Wolfburg utvecklas och frodas.

Här är då Sergalernas nya TV-hus (Serg-TV) med flera kanaler inklusive fiber-TV och satellit-TV.

Bredvid ligger Sergalernas Cyberförsvarskontor som skydda och har hand om IT-säkerheten i Narismiral.

Sergtron är  ett IT och teknologiutvecklingsföretag för Sergaler, de utvecklar optimal teknologi för så väl civilt som militärt bruk.

Nya skyskrapor i Narismiral med olika kontor och lyxiga bostäder för Sergaler.

Vid havet och ökenområdena i Narismirals förorter växer också skyskrapor och den moderna teknoloign fram.