Det byggs en del nytt i New Tokyo!

I New Tokyos suburanområde har det även byggts en del på höjden men man satsar också på att behålla suburanområdenas parkområden och Shintohelgedomar.

I kärnan av suburanområdet där maglevlinjer sammanlänkas till en central station så har det byggt en del moderna byggnader.

1: Vulpine Security kontorsbyggnad.

2: Vulpine Security serverhall och kvantdatorer, samt IT säkerhetskommandot.

3: Lyxiga lägenheter, kontor och butiker för Sergalerna.

4: Lyxiga lägenheter, kontor och butiker för Sergalerna.

5, 6 och 7: Lyxiga lägenheter, kontor och butiker för Vargar.

8: Maglewstation för flera linjer och överbyggd park och reaktionsområde för Djuren.

9: Vulpine Kassino för Suburanområdet.

Det har även byggt i norra delen av suburanområdet.

1: Vulptex IT central för drönare.

2: Vulptex kontor och lägenheter.

3: Vulptex Serverhallar.

4: New Tokyo trafick controll center.

5: New Tokyo Droner Defence center.

I centrala New Tokyo har det byggts nya kontor i anslutning till Triton Military Tactical Center.

EXTRA!

För Foxylvanska Flygvapnet har utvecklats några nya vapensystem under sommaren 2018!

Vid Datorn: Smirre Kirax!