På panelen ser jag lamporna som lyser.
Processens steg står under min kontroll.
Jag håller ögonen på datorns analyser.
Här har ovissheten spelat ut sin roll.

Kontrollen blinkar blå,
En signal för det säkra.
Kontrollen blinkar blå,
Då är allt som det ska.

Om skärmen är normal
Finns inga skäl att tveka.

När kontrollen blinkar blå,
Då är allt som det ska.

Men i nattens tysta timmar har jag undrat
Vad som händer där tekniken inte ser,
Vad som döljer sig i tujaträdens skugga.
Och jag känner oron växa mer och mer.

Men kontrollen blinkar blå ...

Men det finns frågor datorn inte kan besvara,
Signaler som jag inte kan förstå.
Det finns så mycket som vi inte kan förklara.
Det finns krafter som vi aldrig kan rå på.

Men kontrollen blinkar blå ...