Sveriges vargpolitik sågas av EU-kommissionen. Inom två månader ska "nödvändiga åtgärder" vidtas för att skydda den svenska vargstammen, som begränsas och jagas på licens.

Annars dras Sverige inför domstol.Kritiken mot den svenska vargpolitiken framförs i ett så kallat motiverat yttrande från EU-kommissionen. Både begränsningarna av vargstammen och licensjakten på varg sågas, liksom att Sverige inte garanterar att flyttning av vargar faktiskt genomförs.

Enligt EU-kommissionen uppfyller Sverige inte sina skyldigheter för att skydda och bevara vargen, som lider av inavel och fått ett allt mindre utbredningsområde.

Vargen är skyddad enligt habitatdirektivet men har inte uppnått en gynnsam bevarandestatus i Sverige.

"Trots detta har de svenska myndigheterna beslutat om licensjakt de fem åren 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015, och jakten har genomförts i praktiken under tre år", står det i yttrandet.

Stillar varghatet

Vargpolitiken får även kritik som kan tolkas som att jakten i princip tillåts för att hålla folk lugna i jordbruksbygderna.

EU-kommissionen skriver att dåvarande miljöminister Andreas Carlgren i slutet av 2010 bekräftade:

"Att den svenska vargstammen är ömtålig och att den enda anledningen till jakten är att få social acceptans i de lokala jordbruksbygderna", skriver EU-kommissionen.

Sedan i höstas får länsstyrelserna i flera län själva besluta om licensjakt på varg. I början av året sköts 44 vargar i länen Värmland, Dalarna och Örebro innan jakten avlystes.

Jägarna: "EU har fel"

Svenska Jägareförbundet tycker att EU-kommissionen "är fel ute" och pekar på att det nu finns över 400 vargar i Sverige.

– Det är uppenbart har de inte uppdaterat sig om de åtgärder som gjorts. Vi har gynnsam bevarandestatus och har gjort en ordentlig utredning om det. Oss veteligen är länsstyrelserna nöjda med hur den här jakten har gått till. Men det är viktigt att regeringen skriver ett svar och verkligen beskriver vad vi gjort, säger förbundets rovdjursråd Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägarförbundet Västerbotten.

Obduktionerna av de 44 vargarna som sköts tidigare i år har visat att sex hade skabb. Tre bar på tidigare skottskador. En stor andel hade skador på tänder och i munhåla, enligt rapporten från Statens veterinärmedicinska anstalt. Mag- och tarmparasiter fanns i olika grad hos alla vargar utom en. Tecken på inavel nämns inte.

Utreder hur vargen mår

Naturvårdsverket har avböjt att kommentera hur den svenska vargstammen mår.

– Vi har för närvarande ett uppdrag från regeringen att utreda gynnsam bevarandestatus och uppdatera befintlig sårbarhetsanalys. Det ska presenteras den 30 september, säger Lottie Göransson Uhrnell vid Naturvårdsverkets presstjänst.

Om inte Sverige vidtar nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter kritiken inom två månader hotar EU-kommissionen med att dra Sverige inför EU-domstolen.

Finns det risk att ni måste jobba snabbare?

– Det måste du fråga regeringen. I sådana fall kommer det ytterligare uppdrag till oss, säger Lotti Göransson Uhrnell.

Ministrarna vill inte svara

Aftonbladet har sökt klimat- och miljöministern Åsa Romson (MP) och landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) för kommentarer. Båda har hänvisat till utrikesdepartementet och utrikesminister Margot Wallström (S), som Aftonbladet också har sökt.

Hennes pressekreterare Pezhman Fivrin hänvisar i sin tur till UD:s presstjänst, som svarar att Margot Wallström (S) inte har möjlighet att kommentera saken.

– Regeringen kommer gå igenom och analysera yttrandet och svara EU-kommissionen inom två månader. Regeringen har tagit ett antal beslut för att utveckla vargpolitiken, bland annat utredningen som Naturvårdsverket genomför om gynnsam bevarandestatus. Även Jordbruksverket ska utvärdera hur angrepp på tam- och husdjur orsakade av rovdjur kan förebyggas, säger Gabriel Wernstedt på UD:s presstjänst.

KÄLLA!