Organisationen Loomade Nimel har släppt bildmaterial från den största rävfarmen i Baltikum. I samband med detta överlämnades även 10 000 namnunderskrifter till parlamentet där man kräver ett förbud av pälsdjursfarmning i landet.

Se bilder och film från Baltikums största rävfarm!