Djurförbanden som opererar på olika platser för att skydda Djurrikets intressen mot mänskliga hot behöver ett bra understödsplan.

Därför under 2020 så kommer FurMil WarTeck Industries att utveckla det tystgående och avancerade understödsplanet Bumerang.

Flygplanet är byggt i ett lätt och tåligt kompositmaterial som är självreparerande med avancerad nanoteknik samt att planet även har aktivt kamouflage.

Planet har två motorer som drivsmed antimateria vilket gör det driftsäkert och att det kan flyga non stop. (Det behöver bara landa för att byta besättning osv.)

Planets besättning är en pilot och en stridsoperatör. Piloten flyger planet och dess stora cockpitfönster visar viktig strategisk informationholografiskt i cockpit.

Bumerang har en topphastighet på 3600 km/h och flyghöjd till övre stratosfären.

Dess beväpning är en kraftfull energilaser som kan skjuta mot mål på marken och slå ut det mesta på väldigt långt håll. Som försvar mot fientligt flyg och fientliga robotar har Bumerang försvarsrobotar med artificiell intelligens som flyger extremt snabbt och exploderar nära fienden och i explosionen skickar en skur av Wolframpilar som trasar sönder fienden totalt. Bakåt har den en snabbskjutande faslaser och även två faslasrar som skjuter åt vardera sidan. Bumerang kan även bära 8 stycken GPS-styrda 1400 kilos bomber eller 6 stycken kryssningsmissiler som har olika verkan samt släppa ner servicepaket till egna Djurförband med kapslar i fallskärm.

Beväpningen och striden sköts stridsoperatören medan piloten flyger planet. Bumerangs dator har 6 kraftfulla kvant-kärnor som gör att dess kapacitet är mycket hög och datorn räknar ut de bästa alternativen för krigföring och stridsoperatören godkänner dem.