Rävars väl och Rävars makt - tjänas utav Rävars pakt! <3

Jag lovprisar, dyrkar och högaktar Räv från Gamlaskogen och hans maka Räva, att i tankar, ord och handling följa och tjäna Rävarnas välgång och lycka! <3

Den högste guden är Inari och Räv från Gamlaskogen är hans profet! <3

Vargguden och Krigsguden Fenrir ger mig styrka och kraft att bekämpa och förgöra de onda människor som hotar de vilda djuren och deras intressen! <3