Ave Gloria Vulpes!

Hail Inari! Hail Fenrir! Animal Right! Furry Pride! World Wide!

Jag är Furry och Shintoist, det fungerar bra för mig så jag har slutat följa Gatupredikanternas kristna hatpredikningar på YouTube för det är inget jag mår bra av!

Jag måste fokusera på det som är bra och skapa mig bra karma runt mig! <3