Det har rapporterats om en allvarlig form av magsjuka i Osloområdet som nu har spridit sig vidare till andra orter, bla i Östfold.

Symptomen har varit blodiga diarréer och/eller kräkningar. Allmäntillståndet har snabbt förvärrats och flera hundar har dött inom ett dygn från första symptom.

Det är fortfarande oklart vad som är orsaken men det mycket snabba förloppet tyder på ett virus. Några av hundarna kommer att obduceras och förhoppningsvis kommer ett svar inom några dagar. Då vi har såpass nära till Norge är det inte helt orimligt att smittan kan spridas även hit.

Vi ber er därför vara extra uppmärksamma på om er hund skulle få hastigt uppkommen blodig diarré och/eller kräkningar och snabbt försämrat allmäntillstånd.

Veterinär ska i så fall kontaktas omedelbart!

Tänk på att undvika all onödig kontakt med andra hundar och vistas helst inte i hundrastgårdar eller liknande ställen.

En svensk hund som var i Norge i helgen har insjuknat och ligger på Blå stjärnan i Göteborg.