Igår gick jag med Hårig Schäfer samt fixade här hemma lite, vilade en del för jag kände mig inte så bra med det jag har i pungen. Idag känt mig bättre. Blåräv har assisterat idag och vi har hållit på att fixa med mitt akvarium - vilket har tagit större delen av dagen. Var och köpte rätt sorts lysrör till akvariet. De som satt i locket var fel sort så därför hade det blivit väldigt mycket alger.

Tömt ut nästan allt vatten, åkt upp till Bjärnum och hämtat utrustning som Blåräv har hemma hos sig, för att göra rent på botten. Gjort rent kraniet och snäckor samt glasen. även tagit isär pumpen och gjort rent skumgummit inuti. Det räcker inte med att skölja genom pumpen, utan man måste öppna den och ta ut det som är inuti och göra rent en gång i månaden.

Vattnet var giftigt och för mycket alger, därför en del fiskar har dött.

Nu är iaf akvariet tipp topp och när jag kommer hem efter Nordic FuzzCon så ska jag få köpa lite fina fiskar och att jag nu vet hur jag ska göra rent pumpen och hålla akvariet rent från alger. De felaktiga lysrören som satt i när jag fick det av Måsen har ju bidragit till algbildning, men nu har jag lysrör som heter Aqua Glo som är speciellt till akvarium! De ger ett lite flourserande ljus istället för skarpt vitt.

Ringde till Grävling och berättade att akvarieprojektet tar hela dagen så jag går storrunda med Hårig Schäfer i morgon! Helt okej och Grävling uppmanade mig att inte lårta det vara en glipa nertill på magen nu, när jag har problem med pungen och prostatan.

Pratade med mor om att köpa en foderautomat till de 4 fiskar jag har nu men mor tyckte det var onödigt och Blåräv kör hit och matar mina fiskar och vattnar växterna medans jag är på NFC! Snällt! =^__^=

Samerna bestämda: "Vi accepterar aldrig varg". Vargen ställer till mer skada än vad lo, björn, järv och örn tillsammans!

- Det är kanske inte helt galet det vi fick lära oss på Dammsdal ändå om Samerna och deras agerande mot vargar! De ska inte kalla sig naturfolk när de uttalar sig så! >:o

LÄS ARTIKEL I DN!

Vargen fick ekosystem att blomstra!

När vargen kom tillbaka till ­Yellowstone kunde buskar ­börja spira och småfåglar sjunga. I vattendragen hittades bäver och grodor igen. Hela ekosystemet påverkades – en oväntad ­effekt av vargens återkomst.

I tjugo år planerade amerikanska vargforskare hur vargar skulle återinföras i faunan. Men de hade inte en tanke på att naturen kunde påverkas när vargen – som är rovdjuret i toppen av näringskedjan – kom tillbaka.

–Du kan leta i dokumenten inför projektet, där finns inget om de ekologiska effekterna. Men nu, femton år senare, handlar hälften av de intervjuer jag gör om det, säger projektledare Doug Smith, vid National parks service, när SvD intervjuar honom i Yellowstone nationalpark.

I dag skrattar han åt det, och förklarar att han var så fokuserad på hur vargarna skulle hanteras, inte på vetenskapliga studier.Men när påverkan på ekosystemet väl började undersökas, hittades dramatiska effekter.

I decennier betade stora hjordar av hjort ostört i Yellowstone, så sina håll så hårt att lövträd och buskarna inte kunde växa till. Marken längs flodbäddar eroderade när vegetationen var för tunn och gles för att hålla kvar jorden.

Men med vargens återkomst till Yellowstone började waptihjortarnas antal successivt att minska. 90 procent av vargens byte är hjort.

Effekten blev att buskar som poppel, asp och sälg kunde växa till, och i det buskigare landskapet kom småfåglarna tillbaka. Även bävern lockades tillbaka eftersom det plötsligt fanns pinnar långa nog att bygga dammar av, och med söt näring i att gnaga på.

Inne i nationalparken fanns bara en bäverkoloni innan vargarna inplanterades, nu finns det tolv. Kring bäverdammarna samlas grodor, sjöfåglar och andra vattenlevande djur.

Vargarna har också decimerat stammen prärievargar, vilket i sin tur har gjort livet lättare för gaffelantiloperna vars kalvar inte sällan blev prärievargmat.

När vargarna på det här sättet påverkar andra djur- och växtarter, direkt och indirekt, kallas det för kaskadeffekter.

I Sverige arbetar forskaren Camilla Wikenros vid Grimsö viltforskningsstation med sin doktorsavhandling om hur vargens återkomst till Sverige påverkar ekosystemet här. Men några liknande kaskader av förändringar i älgstammen, på tallplantorna och vidare går inte att mäta, tror hon.

–Det går inte att se samma effekter som i Yellowstone, för det är en nationalpark utan samma påverkan från människor. Här är ekosystemet inte lika orört. Vi skjuter så hög andel älgar. Och skogen påverkas främst av hur bolagen sköter den.

Däremot har hon undersökt om lodjuren påverkas där vargen etablerar sig i samma område: överlevnaden för loungarna, utnyttjande av bytesdjur och revirstorlek bland annat.

–Hypotesen är att om kroppsstorleken mellan djuren skiljer sig två till fem gånger, och bytesvalet är samma, så påverkas det mindre rovdjuret negativt.

Men efter noggranna studier kunde Camilla Wikenros inte se någon sådan skillnad.

–Det beror på att vi har höga bytestätheter, och varg äter mest älg medan lodjuret äter rådjur.

Hon har också undersökt om räven minskar i vargområden. Även om slutsatserna ännu inte är klara så lutar det åt att vargen inte påverkar rävbeståndet.

KÄLLA!

Överklagan av vargjakt till domstol återinförs!

Nu blir det möjligt att överklaga beslut om vargjakt till domstol igen. Regeringen beslutade om ändring i jaktförordningen i dag.

Från och med den första april i år blir det åter möjligt att överklaga beslut om jakt på varg, björn, järv, lo och kungsörn till allmän förvaltningsdomstol.

Skyndsam handläggning

Naturvårdsverket, som i dag är sista instans, ingår då inte längre i överprövningskedjan. I förordningen införs även ett krav på att ärenden om jakt på de fem stora rovdjuren ska handläggas skyndsamt.

Det blev därmed bara två vargjaktsäsonger med förkortad överklagandeprocess. Att Naturvårdsverket var sista instans trädde i kraft sommaren 2014 för att förhindra att den juridiska prövningsprocessen i sig stoppade licensjakt på varg.

Licensjakten pågår under en relativt kort period på vintern, och domstolarnas beslut kunde komma långt efter att jaktperioden var över.

Skeptisk EU-kommission

Ändringen möttes av stor skepsis av EU-kommissionen, som redan var tveksam till licensjakten på varg av andra skäl. En utredare föreslog i höstas att normal överklagandegång skulle återinföras. I december slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att den nuvarande ordningen bryter mot EU-rätten.

Både miljöminister Åsa Romson (MP) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har sedan senhösten sagt att gängse överklagandeprocess skulle återinföras, men med formuleringar som ska snabba upp handläggningen så att väntan på beslut i domstol inte stoppar jakt på varg.

De planerade ändringarna har kritiserats av oppositionspartierna och av jägarintressen.

KÄLLA!

Ny studie: Så minskas vargattacker på boskap!

Vargar i hägn. Foto: Frida Hermansson http://www.natursidan.se/nyheter/naturfotograf-frida-hermansson/

I en ny studie på vargarna i Italien lyfts fyra faktorer som håller nere antalet attacker på boskap: Närvaron av vargar i flock (färre skingrade vargar), förebyggande skyddsåtgärder för boskapen, riklig förekomst av rådjur och andel lövskog. 

Vargarna i Europa blir allt fler och sprider sig i vår världsdel från populationer i Ryssland, Italien, Balkan och Spanien. I Ligurien i nordvästra Italien hotas vargarna framför allt av tjuvjakt och jakt på grund av konflikter med boskapsskötare. För att undersöka hur och varför vargar ger sig på tamdjur undersökte en grupp forskare 1457 vargspillningar mellan år 2008 och 2013 för att avgöra vilka individer som ätit vad.

Forskarna kom fram till att vargarna i Ligurien i Italien till stora delar (64,4 procent) åt vilda hovdjur (vildsvin (37 procent av den vilda dieten) och rådjur (25 procent)), men även boskap (26,3 procent) och då framför allt getter.

Forskarna fann att det var flera faktorer som påverkade i vilken mån vargarna gav sig på boskap, men den starkaste minskningen av attacker på tamdjur skedde när det fanns stabila vargflockar i området. Skingrade vargar som försöker klara sig på egen hand har en större tendens att ge sig på tamboskap än vargar i flock. För skingrade vargar utgör tamboskap 35 procent av dieten, jämfört med 21 procent för flocklevande vargar.

Som förslag på åtgärder för att minska risken för konflikter mellan vargar och boskapsskötare föreslår forskarna därför att tjuvjakt och ”dödlig kontroll” av vargarna undviks för att behålla vargflockarnas stabilitet, men också att gynna hovdjurens expansion och användning av förebyggande åtgärder för boskapen.

– För att förbättra flockarnas storlek i Ligurien är den viktigaste åtgärden att minska tjuvjakten: Illegalt skjutande kan orsaka att flockar bryts upp och en ökad splittring som medför att nya par bildas i nya områden. Den slutgiltiga effekten av detta är en låg effektivitet i att jaga vilda byten och en konsekvent ökning i attacker mot boskap, skriver forskarna i sin rapport.

KÄLLA!

Sålde vargpäls illegalt!

: Trots att det är förbjudet sålde Skövdebon en vargpäls. Nu får han böta för artskyddsbrottet.

En man i Skövde sålde en vargpäls genom en auktionsfirma i Tibro, enligt Åklagarmyndigheten.

Handel med vargpälsar är förbjuden, för att skydda vargen som art. Mannen har därför fått ett strafföreläggande om artskyddsbrott och som påföljd ska han betala 3 000 kronor.

KÄLLA!