We test out some unique slugs made from large industrial wire.

We show some of the hiccups we had trying to make these work, but finally got them working perfectly.

OBS!

Den här varianten av modifierade hagelskott gör riktigt stor verkan inuti kroppen enligt ballistic gel testerna i USA!

Tillverka inte dessa då jag tror de anses olagliga och mycket farliga i Sverige!