Om

En Samuraj och Furry!

Radikaliserad, målmedveten och militant furrie som står upp för det jag är och tror på!

Smirre Kirax är mitt furrynamn, Mitt riktiga namn är Mikael! Jag är deltagare på Second Life som Smirre Kirax och allmänt aktiv i subkulturen Furry Fandom samt  engagerad i djurrättsaktivism och dylikt.

SmirrNet!

Smirre Online!

Smirres Furrysida!

Furtopia!

Furry Air Force!

SmirreCons!

FurAffinity!

Smirres Resor!

FaceBook!

 YouTube!

Mjuka tassar, Vassa klor! Tass! Tass!

  Rävarnas Seger!


Tass! Tass! Tass!

Lars Ohlsson blev bra som matta!

FOXES OF THE RAVE!

Rävarna stampar och dansar på Lassemattan 24/7 under glada gläfsanden!

Lars Ohlssons och Rune Nilssons huvuden har gjorts till ett par fina skor som jag tassar runt i. Murr! =^.^=

Ett automatvapen talar ett tydligt språk! Död åt SIVO!

><3 Furry Pride!><3

Jag ser mig som Shintoist och tror på rävguden Inari för att jag gillar rävar och identifierar mig själv som en räv! Jag tror på Vargguden Fenrir också samt att jag högaktar och prisar även ledarräven i De vilda djurens flykt - Räv från Gamla skogen!

Furrykulturen och Djurrätten är centrala begrepp för mig och det jag utgår ifrån i mitt ställningstagande.

Jag ser Shintoism som vördnad och kärlek till djuren och naturen, att vara furry och stå upp för djurens rätt osv är bra saker och god karma om man ser sig som Shintoist.

Jag älskar alla sorters djur men känner en stark samhörighet med främst Rävar, men även Vargar, Lodjur, Hundar och Katter med flera djur ser jag som heliga och vill värna om dem. Att skada eller döda ett hunddjur eller kattdjur anser jag är lika fel som att skada eller döda ett barn och jag tycker att den människa som skadar eller dödar exempelvis en räv, varg, lodjur, katt eller hund har försatt sin rätt att leva. Det är min personliga värdering om att skydda liv och stå upp för djurrätt.

Jag gillar även Sergaler, Drakar och Gripar, men vet att de är mytologiska djur.

Spirit Fox!

Shintoism!

A-10 Warthog! Wolves in jetfighters! Finnskoga Frivilligflygare!

Airstrike! Napalm brinner bra på människor!

Frihet åt Sveriges Vargar! ><3

Jag är stridspilot i Foxylvanska Flygvapnet & Furry Air Force!

SUPPORT NRA!

Ett atomatvapen talar ett tydligt språk!


Ålder: 48

Indiannamn: Rävtass

Tecken: Vattuman

Kinesiskt årsdjur: Hare

Status: Bor i en större lya i Finja!

Finja Socken!

Militär: Jag är officer i Fox Power Rangers och min gradbeteckning är överste. Jag har behörighet att flyga stridsflygplan i Foxylvanska Flygvapnet och i Furry Air Force, jag får även flyga helikopter. Jag är utbildad marinkårssoldat, drönaropperatör och sniper i Fox Power Rangers internatoinella specialstyrka och i Furry Defence Force.

Husdjur: Akvariefiskar och 1 gul pip-katt som heter Gustav. Köpt från KKS 2008.

Favoritdjur: Rävar, vargar, katter, schakaler, coyoter, hundar, tigrar, lodjur, tvättbjörnar, drakar, sergaler osv.

Religion: Shinto.

Idrott: Skytte och simning.

Fursona: Antropomorf rödräv vid namn Smirre Kirax. Stridspilot, sniper, agent och marinsoldat.

Politik: Liberal med fokus på Furry,Djurrätt, Vargar, IT och Vetenskap.

Medlem i: F-10,s Kamratförening, Jaktkritikerna & Rovdjursföreningen.

Jag är Skåning! Ättling till Friskyttar och Kosacker - så jag har krigarblod i mig. Har dock bot i Vingåker några år av mitt liv och har släkt och furryvänner i Stockholm.

FaceBook: Jag är med i flera olika grupper på FaceBook kring Furry, Rovdjur och Djurrätt samt Flyggrupper etc.

Stad: Hässleholm.

Besökta länder: Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Gran Canaria och Japan.

TV: 1,2,4 & NetFlix.

Favoritbilar: BMW, SAAB, Lamborghini & Tessla.

Lyssnar på: Rock, elektronisk musik och rave.

Spel: PC, Playstation 2 och Gamecube - Spelar helst krigsspel eller djuräventyrsspel.

Funktionsnedsättning: Aspergers Syndrom och AD/HD.


Jag är stridspilot och flyger för Furry Air Force och Foxylvanska Flygvapnet!

Flygplan: F-15, F-16, F-22, F-35, A-10, 35 Draken och 39 Gripen.

Bombers: B-1 Lancer, B-2 Spirrit & B-3 Fox Daimon. - Pilot / Gunner på C-130 Spectre.

Helikoptrar: Black Hawk, Airwolf, AH-64 Apache, RAH-66 Comanche, KA52 och Scorpion.

Grad: Överste.

Övrig militär behörighet: Stridsvagnsförare, S.W.A.T-soldat, Sniper, Drönaroperatör. Samordnare och stridsledare för Fox Power Rangers. Taktisk OPS-soldat.


Furry Defence Force!

Civilkurage är att stå upp som soldat och försvara det man tycker är rättfärdigt, rätt och riktigt!

Att försvara det man tror på och dem man älskar!

FDF! -FA

KRIGSVIDEO!


Krig är en kul och stimulerande hobby!

Låt napalmen regna! Människor är bäst som tysta svarta brända lik! Leve de vilda Djuren!

Animal Liberation! - Furry Revolution!FURRYPUNK!

=^.^= PARTY! PARTY! =^.^=

FURRY REVOLUTION!


´

FurryNet!

 NFC!

 SVENSKA TASSAR!

FURRY FANDOM! 

FURAFFINITY!

DEVIANT!

WEASYL! 

 RÄVSERIER!


Jag svär trohet till vargen, att i tanke, ord och handling värna vargar och andra vilda djur!

TERIANTROPI I VARDAGEN!

Rädda en Varg! - Skjut en Människa!

DAMMSDAL!

- På Dammsdal gick jag 1986-1991. Vi jobbade med varg som tema, lekte krig i skogen att vi var vargar som krigade mot samerna, för vargars och andra vilda djurs rätt. Vi identifierade oss med vargar och lärde oss viktiga saker som att vargar och andra vilda djur är våra bröder och systrar och att djur är minst lika värdefulla som människor!


SERGAL POWER!

Sergals Info!

Sergal - Wikfifur!

Sergal Racial Guide!

Sergal Nation Forum!

Karamelldansen! :-D

Snurr! Snurr! Snurr! :-D

Människokött är gott och människohudar är bra som mattor!

Leve Sergalerna! ><3


Sidor

Visar inlägg från september 2022

Tillbaka till bloggens startsida

Antalet Vargar i Sverige behöver vara större för att stammen ska överleva!

Dessutom är försöket att inskränka miljögruppers talerätt i domstol odemokratiskt!

Riksdagens beslut och regeringens mål saknar helt vetenskaplig förankring, och strider mot EU-direktiven. Försöket att inskränka miljögruppers talerätt i domstol är dessutom odemokratiskt, skriver Daniel Ekblom, Viltvårdsgruppen, Naturskyddsföreningen Gävleborg och Magnus Orrebrant, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen i en debattartikel rörande vargstammens storlek som publicerades i DN den 17 juli.

Riksdagens beslut att halvera den svenska vargstammen till 170 individer och förslaget att inskränka miljöorganisationers talerätt i domstol är alarmerande. Det visar på en politisk arrogans när världens samlade forskare varnar för en klimatkris som är sammanvävd med förlusten av biologisk mångfald. Miljöorganisationernas talerätt borde i stället stärkas, inte försvagas.

Vargstammen är med vetenskap fastställd till minst 300 individer, förutsatt en regelbunden invandring österifrån för att leva upp till gynnsam bevarandestatus (GYBS). Flera forskarlag ansåg dock att stammen behövde vara betydligt större. 2016 kom Högsta förvaltningsdomstolen därtill med en prejudicerande dom som slog fast att miniminivån på 300 individer inte kunde ifrågasättas, och EU kommer knappast godkänna en halverad population.

Majoriteten av Sveriges befolkning är positiv till Vargar!

Regeringen har ändå gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda miniminivån för att sänka den låga populationen. Häri ingår en kontroversiell och konstlad inplantering och flytt av individer. För bara ett år sedan fick åtta länsstyrelser i uppdrag att hitta lämpliga platser för utsättning av genetiskt viktiga vargar, men samtliga län sa nej.

Regeringen vill även att vargen ska klassificeras som ”förvaltningsbar” i stället för ”strikt skyddad”, då ”vargstammen i Sverige har bibehållit gynnsam bevarandestatus i närmare tio år”. Vi bestrider detta, då stammen lider av hög inavel med för lågt genetiskt inflöde och en minimal population som inte mäts när stammen är som lägst på året. Även EU-kommissionens kompletterande motiverade yttrande i juni 2015, som manade Sverige till rättelser, visar på motsatsen. Det är mycket möjligt att EU nu ställer Sverige inför EU-domstolen med kraftiga böter, betalda av skattepengar, som följd.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherbergs (S) uttalande att acceptansen för vargstammen skulle ha minskat, och populationen ökat kraftigt, är felaktigt. Forskning visar att en majoritet är positiv till varg, något som ökat från tidigare undersökningar. Vargstammen är enligt inventeringen 460 individer och medvetet marginellt större än 2014 då vi hade 415 individer för att leva upp till GYBS. Men trots en något större stam har även den problematiska inavelsgraden ökat.

Antalet Vargangrepp har inte ökat!

Även Lantbrukarnas riksförbund påstår felaktigt att vargangreppen ökat kraftigt, något som Viltskadecenter omgående tillbakavisar. I stället för att sprida kunskap med vetenskap och fakta, underbygger politiker och intresse­föreningar polarisering och konflikter med felaktiga mediala utspel.

Riksdagens beslut och regeringens målsättningar saknar således helt vetenskaplig förankring. Linda Laikre, populationsgenetiker vid Stockholms universitet, har tillsammans med 17 svenska och internationella kollegor reagerat kraftfullt och publicerat ett brev i den ansedda tidskriften Science. Där belyser de problemen och oron över Sveriges ambition att halvera vargstammen.

Vetenskapliga rapporter måste nu tas på allvar. Stammen behöver vara betydligt större, invandringen österifrån behöver öka och såväl dessa individer som deras valpar måste få överleva och reproducera sig.

Under våren har ett antal miljörapporter publicerats grundade på tusentals vetenskapliga studier. Klimatförändringarna beror på mänsklighetens ohållbara exploatering av naturresurser. Utarmningen av den biologiska mångfalden och klimatförändringarna hör ihop och skyddet av naturliga ekosystem är avgörande för framtiden.

Politiskt agerande saknas – eller går åt rakt motsatt håll!

I stället för ett ökat skydd luckras detta upp och förenklar skövling och artutrotning. Nyligen fick C, SD, M och KD majoritet i miljö- och jordbruksutskottet för ett förslag att inskränka talerätten för miljöorganisationer i domstol. Talerätten är central för allmänhetens deltagande i miljöskyddsfrågor och för att bevara demokratin. När vetenskapen varnar för en klimat- och miljökris är förslaget att inskränka talerätten, som är stadgad i Århuskonventionen, minst sagt anmärkningsvärt.

EU är drivande för att bevara den biologiska mångfalden och återskapa de naturliga processerna med funge­rande ekosystem där rovdjuren har en central roll. I EU:s klimatplan ska enorma ytor återförvildas. Slitna jordbruksmarker, utdikade strandängar och kalhyggen ska restaureras och åter bli vild natur. Det är åtgärder mot den pågående utrotningen av arter och ett sätt att binda utsläppen av växthus­gaser.

För att ta miljöhoten på allvar och komma framåt i rovdjursfrågan är våra förslag följande:

 Säkerställ naturlig invandring och genetisk tillförsel genom norra Sverige. 

Skapa skyddade nationalparker i norr tillsammans med rennäringen där rovdjuren får finnas. Det underlättar invandring och tillförande av genetisk variation samt ger betydande turist­intäkter till samerna.

 Regeringen måste skrota planerna på inplantering och flytt av varg­individer. 

Förflyttningar av vargar är olämpliga, svåra och skapar konflikter. Rovdjurspolitik byggd på en kontinuerlig konstlad invandring följer inte EU-direktiven och lever inte upp till gynnsam bevarandestatus.

 Viltförvaltningsdelegationernas funktion och sammansättning måste förändras

. I dag styrs dessa organ, som beslutar om hur många rovdjur som ska finnas i respektive län, av en majoritet som är jägare eller har jaktintresse.

 Naturvårdsverket måste ta fram objektiva förvaltningsplaner. 

I dessa behöver alternativa lösningar till jakt som universalmetod lyftas upp. Rovdjurens positiva effekter på ekosystem och samhälle med naturupplevelser samt minskade betesskador och trafikolyckor måste redovisas.

 Sverige måste förankra politiken i vetenskap och axla sina skyldigheter enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

EU:s naturvårdsdirektiv och gröna giv måste följas där vi ska återskapa och bevara naturliga processer i funge­rande ekosystem. Miljöorganisationers rättigheter behöver stärkas, inte försvagas, och beslut måste grundas i vetenskap, inte på intresseföreningars lobbyarbete.

 De stora rovdjuren är här för att stanna. 

Fokuseringen på antalet rovdjur och problem måste flyttas till ett lösningsorienterat arbete för sam­existens och genomföras i praktiken. Ökad tydlighet om rättigheter och skyldigheter krävs för att mildra den polariserade debatten.

2010 skapade EU ett överträdelse­ärende mot Sverige gällande vargjakten som fortfarande ligger öppet.

Det är mycket möjligt att EU nu ställer Sverige inför EU-domstolen med kraftiga böter, betalda av skattepengar, som följd. Vi beklagar att det finns partier som så tydligt saknar en politik för landsbygden att vargen och miljöorganisationer har blivit ett sätt att ta bort fokus från de verkliga problemen: avsaknad av arbets­tillfällen, utbildningar och service.

Daniel Ekblom: Viltvårdsgruppen, Naturskyddsföreningen Gävleborg.

Magnus Orrebrant: ordförande, Svenska Rovdjursföreningen.

KÄLLA: SRF!

Flyghistoria: Drömmen om ett plan!

Dokumentär om JAS-39 Gripen!


På sommaren 1982 tas ett historiskt beslut i riksdagen; anskaffning av det nya stridsflygplanet JAS 39 Gripen.

Det ska bli Sveriges största militära industriprojekt någonsin och SAAB och industrin jublar över den nya beställningen.

JAS 39 Gripen var och är ett utvecklingsprojekt i teknikens framkant. Troligen är projektet det mest avancerade utvecklings-projektet hittills inom svensk industri.

En stor del av arbetet innebär utveckling och tillämpning av ny teknik inom många områden.

Jakt, attack och spaning i ett flygplan!

Det började på 1970-talet med studier kring en ersättare till stridsflygplanet Viggen. Visionen var att få till ett enhetsflygplan för jakt-, attack- och spaningsuppdrag.

Tunnan, Lansen, Draken och Viggen har samtliga tillverkats i olika versioner för olika uppgifter. Beteckningarna AJ 37, JA 37 och AJS 37 antyder att Viggensystemet kom en bit på väg mot att förverkliga visionen.

Vid projekteringen var målet att hitta en optimal kombination av egenskaper som svarade mot de uppställda kraven. Viktiga delar visade sig vara rörlig nosvinge i kombination med ett elektroniskt styrsystem. Det uppfyllde inte endast kraven just då utan ökade också möjligheterna för framtida okonventionella lösningar.

I JAS 39 Gripen har FMV lyckats samla funktionerna för jakt, attack, spaning i ett och samma stridsflygplan. Resultatet har blivit ett litet, bränsleekonomiskt stridsflygplan med förenklat underhåll och hög tillgänglighet. Det medför att kostnaden för varje flygtimme och den totala livstidskostnaden blir lägre än för andra liknande flygplanssystem.

En vidareutvecklad Gripen som tillför helt nya egenskaper är det för Sverige snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att få tillgång till de förbättrade förmågor inom beväpning, skydd och räckvidd som är nödvändiga för att kunna möta framtida hot.

Utvecklingsarbetet med nya JAS39E Gripen pågår nu, men på FMV bedrivs samtidigt också arbetet med vidmakthållande och införandet av beställda uppgraderingar av den nuvarande JAS 39C/D Gripen.

Gripensystemet 39C/D ska användas i många år till i Sverige och även av övriga länderna som köpt Gripen, Thailand, Tjeckien, Ungern och Sydafrika.

FMV:s uppgift är att se till att detta omfattande projekt håller sig inom ramarna för tid, kostnad och prestanda.

Eftersom JAS 39E Gripen ska vara i drift till efter 2040, så ligger FMV:s fokus inte bara på utveckling och anskaffning utan även på att driva utvecklingen mot en kostnadseffektiv lösning i den så kallade vidmakthållandefasen, det vill säga under den långa period som flygplanen kommer att användas av Försvarsmakten.

Ända sedan Gripensystemet introducerades i Försvarsmakten har det varit under kontinuerlig utveckling. Genom så kallade flygmaterielsystemlyft har systemet succesivt fått förbättrad förmåga i snitt vart tredje år.

Det är ett arbetssätt som har fungerat mycket bra, men nu behövs större förändringar för att Gripen ska fortsätta vara det effektiva flygsystem som Sverige behöver efter 2025.

För det talar tre huvudfaktorer:

  • Utvecklingen i närområdet
  • Den allmänna teknikutvecklingen
  • Den militärtekniska utvecklingen

När det gäller försvarsmateriel, och särskilt komplexa system som flygplan, gäller långa utvecklingstider. Därför är det viktigt att vara uppdaterad kring andra länders utvecklingsprojekt och agera för att kunna möta dem när systemen väl är i drift.

Tittar man runt i omvärlden på de system som finns och de som håller på att utvecklas av till exempel Ryssland och USA är det tydligt att den operativa förmågan behöver stärkas för att fortsatt vara operativt relevant efter 2025. Då räcker det inte bara med succesiva flygmaterielsystemlyft utan det behövs något med bättre prestanda.

JAS 39C/D Gripen!

Mått:
Längd 14,9 m
Spännvidd 8,4 m
Höjd 4,5 m
Vingyta 30 m2
Spårvidd 2,4 m
Hjulbas 5,2 m

Vikt:
Starttomvikt ca 7 000 kg
Max yttre last fördelade på åtta balkar 5 300 kg
Max startvikt 14 000 kg

Prestanda:
Max fart Mach 2
Max fart Mach 1,2
(vid havsytan)
Räckvidd >3 000 km
Belastning 9 G
Startsträcka 400 m
Landningssträcka 500 m
Tid till 30 000 fot <1 min

Bränsle:
Internt 3000 l
Extra tank 1000 l


Efter valet - Vad händer med Djuren?!

En lång valrörelse är över och resultatet från valdagen är här.

Har djurens röst kommit till tals i den högljudda valspurten?

Vilka frågor behöver den nya regeringen prioritera under den kommande mandatperioden?

Och finns det någon chans att en högerstyrd regering följer Norges exempel och förbjuder pälsdjursfarmning?

Det och mycket mer diskuteras i veckans avsnitt av Djurens Rätts podcast:

På djurens sida!

Mer Djurrättsinformation!

Rovdjursdebatten går vidare – jaktintresset kan inte få styra!

I juli publicerades på Dagens Nyheters debattsida ett inlägg av Svenska Rovdjursföreningens ordförande Magnus Orrebrant och Daniel Ekblom, Viltvårdsgruppen, Naturskyddsföreningen Gävleborg, rörande riksdagens beslut att halvera vargstammen. Inlägget finns att läsa här på sajten under ”Nyheter”. Peter Eriksson, ordförande i Svenska jägareförbundet, replikerade och i dagarna publicerades slutrepliken.

I slutrepliken, publicerad 8/8 2022, framförs att Jägareförbundet agerar konsekvent utifrån egenintresse och en önskan att styra över naturen där jakten optimeras och där biologi och forskning ignoreras. Rovdjuren är konkurrenter som med alla medel ska jagas. Björnjakten, som Jägareförbundet driver, innebär i år att mer än 600 björnar ska fällas i en en jakt där utländska troféjägare kan få betala 250 000 kronor för att skjuta en björn. Sverige efterliknar Afrikas starkt ifrågasatta troféjakt allt mer, anser Magnus Orrebrant och Daniel Ekblom.

KÄLLA: SRF!

Hunden Ebba kidnappades och torterades!


Jenny vars hund blev kidnappad och torterad. Enligt Jenny säger polisen att polisanmälan sannolikt blir nedlagd.

Relaterad tråd på Flashback!

Some FoxyTubes The 26 September 2022! =^.^=

What Is Saveafox?!🦊


Saying good morning to my Foxes & Cats!🦊


Spending the night with Jagger Fox!🦊


Feedings The Foxes!🦊


Help Finnegan Fox?!🦊


Ruby Fox gets rescued!🦊


Cat and Fox play under door crack!🦊


Fawzi Fox gets crazy in the litterbox!🦊


Nämen Titta - Rävar! :)

- Dom är fluffiga och har hål i nosen och i öronen! <3

Fluffiga Djur & Heavy Metal! =^.^=

Furries Rockar Hårt!


8-) Rocka Så Pälsen Står! 8-)

Fluff, Drottning Elisabeths Begravning, Dokumentärer, SL, Bad & Film Etc. =^.^=

Pip i Nosen! - Smirre är oline.

MALMERFORS ÄR UPPDATERAT!

SERIE!

- Så kan man också använda en robotdammsugare!

Som LL brukade säga:

 "Vem har sagt att man måste vara normal?" <3 (y)

Måndag!

Vixey assisterade. Vi har tittat på Drottning Elisabeths begravning på TV. Sen gått en promenad på eftermiddagen.

Annars suttit och chattat med andra Furries och läst intressanta saker om rymden och vad James Webb hittar i den interstellära rymden, alltså rymden som är interstellär för oss, det vill säga utanför vårt solsystem samt att robotfordonet som tar markprover på Mars har hittat fossila organiska ämnen som tyder på att Mars för miljoner år sedan haft mikrobiologiskt liv.

Man vill vid en framtida expedition till Mars ta provkapslarna till Jorden för att undersöka dem närmare för att tidsbestämma materialet och beräkna hur långt Mars kom i sin livsprocess.

Av någon anledning för länge sedan så försvann vattnet från Mars yta och atmosfären blev tunn och torr. Liv uppstår relativt lätt om det finns flytande vatten på en planet men sen är det mycket tur om livet ska fortskrida, Jorden har haft tur med detta och vår civilisation är ju beviset på det, det är inte helt omöjligt att i andra solsystem har livet kommit lika långt eller längre och jag vill och tror att det kan finnas djurcivilisationer på andra planeter.

Furry må vara en fiktiv subkultur här på Jorden inklusive avancerade och exotiska djurfolk som Sergaler, Kitsunerävar och drakar osv. 

Som sagt - ingen rök utan eld, legenderna måste ju ha uppstått ur något. Eventuellt utomjordiska besök och liknande.

Tisdag!  

Blåräv har assisterat. Jag hittade videon med kulblixten som pajar TV,n och la in den på bloggen samt postade den i Furrychatten. Blåräv och jag har fikat och sedan handlat. Vilat en stund och sedan fixat med andra saker.

Blev ”Sergalfood” till middag. Det vill säga Sushi med Keso och kaffe till det.

Varit på Second Life under eftermiddagen och umgåtts med andra Furries.

Träffade en Varg och en Drake bland annat.

Samt en stor vit Varg med flera Furries.

Träffade också Sergalen Scitters, som jag inte träffat på länge.

Var med Scitters en bra stund och snäll som jag är så fick Scitters använda mig som bekväm tassmatta.

Glad att jag kunde göra det skönt för Scitters tassar. <3

Vilat en stund och sedan kollat på en dokumentär som heter: Falkirkhjulet!

Mellan Edinburgh och Glasgow finns det rikligt med vattenvägar, men de korsas inte så att städerna kan nå varandra med båt. Men nu har avancerad ingenjörskonst gjort det möjligt att knyta ihop städerna trots enorma höjdskillnader, med världens första och enda roterande båtlyft. Det krävs en enorm maskinstyrka och väldigt avancerade lösningar för att kunna lyfta 600 ton båtar och vatten 25 meter upp i luften på bara några sekunder.

Blåräv hjälpte mig att raka bort tumbleweedbusken ur ansiktet på mig.

Mitt skägg blir aldrig bra, ser närmast ut som tumbleweed. Alltså det blir som en sådan här torrbuske som kommer rullande i vinden över prärien som man ofta sett i gamla västernfilmer.

Onsdag!

Vaknade tidigt, förberedde New Tokyo projekt om ett falkirhjul kombinerat med en bergrumsubåtsbas som ska komma upp här på Rävskogen sedan när andra saker om New Tokyo också kommer upp.

Favoriserat på FurAffinity!

Zebra assisterade sedan under dagen och kvällen.

På dagen var jag på Second Life och umgicks med andra Furries.

Träffade Vargen BlackWolf, så jag var med honom en stund.

Samt träffade en Leopard med flera Furries.

Och fler Vargar.

Samt en Drake och

en vit Hjort.

Vi har sedan varit i badhuset och jag simmade samt slappade i lilla bassängen. Sen åkte Zebra och jag till pizzerian och åt varsin god pizza.

Var rätt trött på kvällen och la mig tidigt. Pantern assisterade på natten.

Torsdag!

Blåräv assisterade. Vilat en stund och sedan har vi gjort köttbullar.

Åt också köttbullar med hemmagjord potatismos med lingon och juice samt kaffe till det.

Vilat en stund då jag var väldigt trött.

Sen kollade Blåräv och jag på två filmer:

Gothika!


Kriminalpsykologen Miranda Grey vaknar upp och finner att hon är patient på sjukhuset där hon jobbar. Hon är dessutom anklagad för ett mord hon inte har några minnen av att ha begått. När hon sedan försöker återfå minnet och ta reda på vad som hänt tas hennes kropp i besittning av en hämndlysten ande.

Exorcisten 3!


När en erfaren polis utreder en rad mordfall börjar han tro att en seriemördare som avrättats för länge sedan har återvänt i form av en demon.

Fredag!

Zebra assisterade. Vi har städat lyan och min gula och håriga pipkatt ligger mest inne och slappar nu. Han är rätt gammal, född våren 2008.

Han heter Gustav och är gul och hårig samt har två hål i nosen och ett hål i vardera örat samt en liten tapp vid öronhålets mynning har jag sett, han har också prickar på nosen och morrhår. Han piper ofta och fäller hår. Detta är helt fantastiskt.

Varit på Tindras HQ i Klippan under eftermiddagen, vi fikade där och har sedan jobbat med olika uppgifter, ta hand om och sortera upp olika hoodies och t-shirts med Tindras logga på som ska delas ut till assistenter fram över samt gjort adiministrativa saker med Tindras postgång till andra företag och föreningar, bland annat inbjudan till olika saker. Vilka kuvert skulle skickas till IGTO och Hemvärnets Musikkår för olika evenemang i Klippan. Kul att Klippan är sen så levande by.

Sen efter mitt jobb så har jag handlat lite saker.

Gott vid TV,n, Whiskey, Cognac, Pucko, Kaviar, Tändstickor, Elvira Blåtira – Den blå goda läsken, Raggsockor, Lukta gott i WC,n, Gurkor, Tomater och Satsumas.

Åt kokt korv med hemmagjord potatismos till middag samt drack ett glas av den goda blå läsken till. La mig rätt tidigt då jag var trött.

Lördag!  

Vaknade tidigt på morgonen och fixade med att göra akvariet tipp topp.

Kollade på en dokumentär som heter: De som kallades monster!

Janni är 14 år när hon skickas till det statliga ungdomshemmet Björkbacken. Där ska unga utsatta tjejer få hjälp att komma på fötter - men i flera år har larmen kommit inifrån om att saker inte står rätt till. En dag fångar en övervakningskamera vad som händer bakom de låsta dörrarna.

Vilat och sedan chattat. Sedan jobbat med projekt om militära drönare inom FurMil.

Sett en dokumentär om Industrirobotar!

Bakom kulisserna har industrin revolutionerats - och hålls nu igång av maskiner som aldrig ber om ett tack. De är överallt, robotarna som arbetar längs löpande band, i bilfabriker, som tillverkare av leksaker. De skyddar oss från farliga arbetsuppgifter, men ersätter också alltmer av människors arbeten. En teknisk uppfinning har revolutionerat världen bakom stängda dörrar.

Favoriserat på FurAffinity!

Fått upp en bild från Second Life!

Cute Sergal Enjoy To Have Me As A Pawmat!

Åt vegetarisk middag, det vill säga kålsalladen som jag gjorde och hade i kylen samt ett par tomater.

Blåräv assisterade på kvällen och natten, har chattat med andra Furries. Var sedan på Second Life och umgicks med andra Furries.

Träffade Vargen GreyPaw bland annat.

Samt ett par andra Rävar och en stor Drake.

Och ännu en av Drakarna som ibland är inne.

En ny Drake också.

Träffade också en stor Sergal och snäll som jag är så fick Sergalen gärna ha mig som tassmatta medans Sergalen dansade till musiken. <3

Söndag!

Blåräv assisterade. Vilat en del under dagen och sedan sett på del 2 av Tunna blå linjens andra säsong.

Landet är i chock efter branden och politikerna utlovar konsekvenser. En ny operation sätts igång med syftet att söka upp och upplösa illegala boenden av samma typ som i Frihamnen, något som visar sig bli extra tufft för Sara. När Magnus stöter på Kim - kvinnan som han tog hand om under branden - i köket på en restaurang bestämmer han sig för att hjälpa henne ut ur sin livssituation. Leah skickas mot sin vilja till att hjälpa till hos dialogpolisen när en manifestation för att hedra brandoffren planeras.

Blåräv och jag har fikat samt gått en promenad. Vi kastade också sopor med mera.

Chattat med andra Furries.

Fixat lite nytt på min FurAffinity!

Cute Sergal Enjoy To Have Me As A Comfy Pawmat!

Big Sergal Enjoy To Use Me As A Dancemat!

Sergals ComCenter At New Tokyo!

Star Fox Comand Center In New Tokyo!

Furluminati Tower in New Tokyo!

Nya FurAffinityFavoriter!

Bloggning om FurAffinity!

Fixat med lite Rävsaker och kollat upp lite om Stridsflyg med mera från Försvarmaktens YouTube och lagt in på Rävskogen!

Video: 1

Video: 2

Chattat med andra Furries.

Blev spagetti med köttfärssås till middag och till det Norrlandsguld och kaffe.

Såg en dokumentär som heter: Putins Gisslan!

I Ryssland har tystnaden brett ut sig. Den första tidens protester mot kriget i Ukraina har slagits ner och de som fördömer kriget riskerar långa fängelsestraff. Men vad döljer sig bakom tystnaden? Är stödet för invasionen så massivt som opinionsundersökningarna visar? SVT:s Elin Jönsson har bott och arbetat många år i både Ryssland och Ukraina. Hon ringer upp några för att höra vad de egentligen tycker. Då träder en ny bild fram.

Vixey assisterade på kvällen och natten.

Såg en intressant dokumentär som heter: Stratolaunch!

I Mojave-öknen i Kalifornien har det största flygplan som världen någonsin skådat byggts. Det har dubbla vingspann med sex motorer och är lika brett som en fotbollsplan är lång. Det ska nu testas att flygas, en ny milstolpe för ingenjörskonsten.

<3 *Kram!*<3

SAAB JAS-41 Vargen! =^.^=

SAAB JAS-41 Vargen är nästa generations Svenska stridsflygplan, räknas tas i tjänst 2035 -2037. Mycket kring 41 Vargen är hemligstämplat men bland annat ska flygplanet vara 6:e generationens stridsflygplan och ha en massa modern teknik för ultimat avancerad krigföring.

Anpassningsbara vapenbalkar för alla typer av bomber, robotar och missiler. Samt att flygplanet har AI och ska kunna flyga både självständigt och utkämpa strid eller med pilot och utkämpa strid. Flygplanets dator ska också kunna leda och styra andra självständiga drönare så väl flygande som markgående och har digital kommunikation med kvantelektronik med andra enheter så väl i luften som till sjös och på land.

Lufttankning: Ja.

Ladarsystem: Ja.

Avancerad flerspektrums radar: Ja

Censorer för IR, UV och bergröntgen etc: Ja.

Aktivt kamouflage: Ja.

Osynligt för fiendens radar: Ja.

GPS-styrda vapensystem: Ja.

Sikten i pilotens hjälm: Ja.

Röststyrt vapenval: Ja.

Cybervapen för att slå ut fiendens system: Ja.

Akan: 2 stycken 30 mm akan + laser mot mindre mål i luften som fientliga missiler och fientliga drönare.

Antal vapenbalkar: 10 stycken. På Vingspetsarna för Iris-T, 3 stycken anpasssningsbara på vardera vingen och 2 anpassningsbara på flygkroppen.

Max hastighet: Mach 4,2.

Motorer: 2 stycken protonjet. Motorerna är råstarka och behöver ingen EBK för att prestera mach 4,2 utan planet flyger supercruise upp till mach 4,2.

F 21 STRIKE 2020 - markmålsövning!


Under två veckor har markmålsövningen Strike genomförts från F 21 i Luleå. Piloter från båda divisionerna samt delar ur den taktiska utvecklingsenheten TU Jas (Luftstridsskolan) har övat stridstekniker samt levererat skarpa vapen i Vidsel.

Bomben som används i övningen är en GBU-12. Den ena JAS-39 Gripen fäller GBU-12 och den andra JAS-39 Gripen markerar målet med laser.

GBU-12 Paveway är en modern amerikansk laserstyrd flygbomb. Dess första prototyper dök upp under första hälften av 1970-talet, och den användes av USA:s väpnade styrkor 1976 och finns kvar till denna dag. GBU-12 kan bära sprängämnen (Tritonal och PBNX) som väger upp till 87 kg med en total tomvikt på 230 kg.

GBU-12 Paveway utvecklades och tillverkades av Raytheon och Lockheed Martin, baserad på den traditionella Mk. 82 med en vikt på 227 kg. Modernisering av Mk. 82 bestod i att lägga till ett speciellt huvud som styrde laserstrålen och skevroder som korrigerade bombens fall. Det första elementet utvecklades ursprungligen av Texas Instruments, som senare blev en del av Raytheon. GBU-12 kräver markering med en lasermålpekare. Två generationer av dessa bomber dök upp under produktionen. Han representerar den första GBU-12 Paveway I , den andra är GBU-12 Paveway II. Skillnaden – förutom fenornas design – är framför allt att Paveway II har ett målsökningshuvud som är billigare att tillverka och känsligare, vilket ökar dess noggrannhet och effektivitet. Huvudbäraren för dessa bomber är F-111-planet. Dessutom kan den bäras av bland annat: F-15 Strike Eagle, A-10 Thunderbolt II, F-16 Fighting Falcon eller F/A-18 Hornet. Under operation Desert Storm 1990-1991 bomber GBU-12 Paveway visade 88 % effektivitet när det gällde att träffa mål.

MILITARY WIKI: GBU-12!

Lågflygning i Norge under Cold Response 2022!


Följ med på en navigeringsflygning på låg höjd i den norska fjällvärlden.

Deltagarna från Norrbottens flygflottilj, F 21, är baserade på Bardufoss Air Station under den norska storövningen Cold Response 14-25 mars.

När vädret tillåtit har stridsflygdivisionen genomfört tre pass per dag: förmiddag, eftermiddag och kväll. Första passet har bland annat innehållit grundutbildningsmoment för de yngsta piloterna som övat internt och fått bekanta sig med miljön och de annorlunda förhållandena i Norge. Bland annat genom sk navigeringsflygning. Pass två på eftermiddagen är det stora passet där man övar luftstrid tillsammans med flyg från andra nationer i större sammansatta flygföretag.

Under kvällspasset har man bland annat övat mörkerflygning med Night Vision Goggles (NVG), samt genomfört bombning av markmål samt BVR-strid (Beyond Visual Range, dvs strid på väldigt långa avstånd där man inte ser motståndaren annat än på radarn). Man har även genomfört lufttankning med ett franskt tankflygplan av modellen KC-135 Stratotanker samt flugit mot luftvärn både på land och till havs för att dessa ska få chansen att öva mot stridsflyg.


Fixat nya saker på min FurAffinity! - Den 25/9/2022! =^.^=

Cute Sergal Enjoy To Have Me As A Pawmat!

Big Sergal Enjoy To Use Me As A Dancemat!

Sergals ComCenter at New Tokyo!

Star Fox Comando In New Tokyo!

Furluminati Tower in New Tokyo!

Nya Favoriter på FurAffinity!

Kulblixt vs TV! - Ingen bra kombination!

Har hittat videon där kulblixten som kommer in genom balkongdörren och tar sig genom lägenheten, kulblixten tar sig vidare in i TV-rummet och fördärvar TV,n.

Som sagt, kulblixtar är häftiga men farliga också.

Ett klot av oerhört stark ström och het plasma.

Mycket Intresanta Rymdnyheter 19/9/2022!

Astronomers Unveil First 3D Model of a Planet Orbiting a Binary System!

Some FoxyTubes The 19 September 2022! =^.^=

Cute Red Fox Babies Underground!🦊


Fox Sneezing!🦊


Fox walking around!🦊


Finnegan Fox takes Sunday sunset walks!🦊


Daltyn Meets Finnegan Fox!🦊

Slept outside with Foxes, part 1!🦊


Waking up with foxes, part 2!🦊


Finnegan Fox laughs when he hides!🦊


Finnegan and Muttias Fox get pets from Ethan!🦊


The pond yard Foxes!🦊


This mornings Fox affection!🦊


Catching Fawzi and Opal Foxes for the vet!🦊


Fawzi Fox doesn't want the kisses!🦊


Fawzi Fox rocks and talks!🦊


Fawzi Fox plays fetch from bed!🦊

The Fluff Of EuroFurence 2022! =^.^=

Användaren Crow 3000 på FurAffinity har massor av fina foton på Furries från Eurofurence.

Gå till Crow 3000,s galleri på FurAffinity!

REAL FURRIES!

Some Extra Fluffs!

Oslo Furry Event Questionnaire!

Fluffogram!


Fluff & Två veckors Bloggning - Fokus På Media & Politiken, Film & SL! =^.^=

Hejsan! - Smirre här.

MALMERFORS ÄR UPPDATERAT!

VECKA: 1

Måndag!

Vixey assisterade. Har bloggat upp en del på Rävskogen och sen vilat en stund.

Vixey och jag kollade på en gammal Svensk film som heter: 

Lille Fridolf och jag!


En familjekomedi om toffelhjälten Fridolf och hans kraftfulla hustru Selma. Fridolf har förmåga att hamna i brydsamma situationer och här får han tampas med allt från skvallertanter och skämtsamma vänner till utpressare och chefen på jobbet.

Gjort köpelistan för i morgon samt gjorde kycklingklubba i ugnen med pommes, till det drack jag Coca Cola.

Chattat med andra Furries och kollat nyheter. Har fått svar att de som jag vill rösta på den 11 september ska skicka mig valsedlar. Kanon.

Läste om elektriska fenomen SMHI!

- Sankt Elmseld och Klotblixtar.

Sankt Elmseld!

Klotblixt!

Annat om elektricitet!

I Indien tillåts 1,2 megavolt - vilket är världsrekordspänning.

ABB spänningsätter transformator på rekordhöga 1,2 miljoner volt!

Packat badgrejer för efter att jag varit på Tindras HQ och jobbat ska jag ta och simma och sen handla. Får se vad Tindra har för uppdrag till mig i morgon.

Såg en dokumentär som heter: Pervert Park!

Vad betyder det att leva som dömd sexförbrytare? I denna prisbelönta film följer vi livet på en amerikansk trailer park där alla 120 invånarna har dömts för övergrepp mot minderåriga. De har avtjänat sina straff men lever isolerade från resten av samhället. Bland husvagnarna bygger de en stark vänskap och kanske ett hopp om att starta ett annat liv. Men det förflutna är ständigt närvarande och kastar en mörk skugga över "pervert park".

Läs om: Pedofiler i fosterhemsindustrin!

Blir så förbannad på hur pedofilerna i intervjun har en massa undanflykter och dåliga förklaringar till det de har gjort. Jag hade också en taskig uppväxt där jag blev utsatt för sexövergrepp av mina dagbarnvårdare, hade en kriminell och våldsam alkoholistpappa och varit mobbad i gymnasiet och på jobb utsatt för sexuella trakasserier och falska beskyllningar samt fysisk och psykisk misshandel, blivit utsatt för barnmisshandel av min pappa och sett pappa misshandla mamma vid flera tillfällen. Mamma och jag fick gömma oss och leva på flykt för att pappa jämt bröt kontakt och besöksförbud. Också i mitt unga vuxenliv blivit utsatt för kristen hjärntvätt och psykisk misshandel av kristna ledare, av lärare och av vissa tidigare assistenter. Även blivit utsatt för näthat på grund av att jag är furrie och för att jag har Aspergers Syndrom.

Inte fan går jag och våldtar barn och hittar på en massa skit för det.

Jag står upp för vad som är rätt, sant och riktigt!

Står upp för barns och djurs rättigheter.

Jag tog tag i mitt liv, reste till Japan och tog till mig Shintoismen samt börja engagera mig mer i Furrykulturen och Djurrättsfrågor etc.

Idag så har jag ett vettigt liv som jag mår bra av.

Jag ville också bli militär, sniper och stridspilot för åka på uppdrag till Mellanöstern och döda terrorister - för att göra något bra i världen, men fick tyvärr inte ta värvning och bli militär och stridspilot - för att jag har bakgrund i särskolan osv. 

Så j*vla slapphänta myndigheterna är med dessa vidriga pedofiler.

Det är vapenmotståndare och människorättsaktivister som vurmar för pedofilerna och det är så fel och oansvarigt samt grymt mot barnen. 

Finns bara en bra lösning för pedofiler och andra sexualförbrytare samt djurplågare, furryhatare och varghatare.

Ställ upp dem på rad framför en M2 Browning, brassa på för fullt och i massgraven hör pedofiler, djurplågare, varghatare och furryhatare hemma.

Snart val och man får hoppas på regimskifte och att det tas i med hårdhandskar mot sexualförbrytare och de ansvariga myndigheter som släpper ut dem igen och maktmissbrukare och landsförrädare får vad de förtjänar - det kommer vara många rep och lyktstolpar som kommer till användning när maktmissbrukande pedofilvurmare, varghatare, furryhatare, pennalistiska sadistlärare och landsförrädare ställs till svars.

<3 Hämnd + Vapen = Rättvisa! <3

Tisdag!

Zebra assisterade. Varit på Tindra HQ:et i Klippan och tvättat en bil med mera, sen fikade vi och åt rabarberpaj och hade socialt umgänge med andra Tindra operatörer. Pratade om olika filmer, bland annat om nya TopGun och vad TopGuns flygutbildning innebär och vi pratade om Dinosaurier bland annat. Så det var intressant och givande.

Zebra och jag var sedan till badhuset i Bjärnum och jag slappade i varma basängen och simmade sen ett antal längder i stora simbassängen. En ung flicka hoppade från den höga trampolinen med cyklop på sig. Zebra och en kille från Boston var i yacuzzin, men inte jag då jag tycker yacyzzin är för varm. Satt på kanten och vi pratade bland annat om Barack Obama och hur bra han var men att Donald Trump var dålig för både USA och övriga världen. Fick veta att Joe Biden som är nuvarande presidenten i Vita Huset har tagit upp Obama Care programmet igen om ett bra sjukvårdssystem i USA och det låter bra. Alla kan bli sjuka och det är inte plånboken som ska avgöra individens sjukvård utan sjukvården ska vara av det behov som individen har. Gäller så väl kroppslig som psykiatrisk sjukvård.

Dock nämnde jag inget om att jag stödjer GunRights för vet att det även är en laddad fråga även för en del Amerikaner. Jag tycker det jag tycker iaf om GunRights, att vi som är Furries ska få bära vapen och bruka vapen samt bilda militära grupper för att skydda så väl oss själva som djuren och jag tycker att barn ska få ha vapen för att skydda sig mot pedofiler och elaka lärare osv.

För mig så handlar GunRights om något som borde vara i hela världen - för att just försvara individens rätt att få vara annorlunda och bestämma över sitt eget liv. GunRights för både Furries och andra subkulturella grupper att försvara sin rätt att vara det dem är. 

Däremot pratade vi om att jag tittar på SEAL-Team på NetFlix och spelar spel där jag är marinkårsmilitär, sniper och stridspilot men att jag vet att spelens värld inte är det samma som i verkligheten även om spelen är realistiska rent visuellt och tekniskt, så måste man ha bra fysik och ett bra psyke för att klara av avancerad strid i verkligheten. Det är jag medveten om.

Sen handlade jag på både Förmedlingscentralen, Maxi och Willys. Köpte bland annat batterier till Tindraljuset. Det ska vara 3 stycken av de här mellanstora. Samma som jag hade till min klättrande blå jeep när jag var barn. Batterimodellen heter R14 och inte jeepbattarier. Tindraljuset behöver 3 stycken R14 för att fungera och R14 säljs i 2 stycks förpackningar så jag ficjk köpa 4 sådana istället för 3, så då har jag ett batteri till godo så då behöver jag bara köpa en förpackning med 2 stycken till nästa gång då jag har ett R14 hemma med full styrka.

Köpte också toapapper, en flaska med blå läsk och soppåsar på Förmedlingscentralen.

På Maxi och Willys så köpte jag hamburgare med kort datum så de får ätas upp omgående, samt köpte skinkburk, höna och billig köttfärs osv. Samt ketchup, pålägg, dressing, frukt och grönt, Norrlandsguld, Mjölk, Juice etc. Och mat till min gula och håriga pipkatt.

La mig rätt tidigt på kvällen. Pantern assisterade på kvällen och natten.

Onsdag!

Blåräv assisterade. Vilat en del under dagen och sen under eftermiddagen så har jag jobbat med min Krigsbok: 4.

Stekte hamburgare med lök, ketchup och amerikans dressing. Till det Coca Cola och kaffe. Gott.

Blåräv och jag kollade på filmerna:

Påtaglig Fara!


När Jack Ryans mentor blir allvarligt sjuk, utnämns han till ställföreträdande underrättelsechef för CIA. Hans första uppdrag: att utreda mordet på en av presidentens vänner, en framstående amerikansk affärsman med hemliga förbindelser till colombianska drogkarteller.

Operation Ragnarök!


En dystopisk thriller där ett mystiskt virus som förvandlar människor till monster läcker ut efter en olycka. Nu måste stadens invånare samarbeta för att överleva.

Läst igenom Furrychatten, över 600 inlägg. Chattat med andra Furries.

Windowsuppdatering och omstart av datorn.

Torsdag!

Vixey assisterade, varit en lugn dag. Vi har slökollat lite på TV och jag väntar fortfarande på mina valsedlar från dem som verkligen kan stoppa det mänskliga maktmissbruket och som vill förbättra tillvaron för Vargar och andra vilda djur samt skydda skogarna.

Under eftermiddagen så har jag varit på Second Life och umgåtts med andra Furries.

Träffade en stor Räv med flera.

Samt en ny Drake.

Träffade en till Räv och Sergalen Fluffy.

Självklart tjänade jag Fluffy som hans mjuka tassmatta. <3

Favoriserat på FurAffinity!

Gjorde päredoppe och till det så hade jag Icas burkskinka och drack av min blå läsk och en skvätt kaffe till det.

Chattat med andra Furries med mera och la mig rätt tidigt.

Fredag!

Vargen assisterade. Varit hos astmasköterskan och gjort en kontroll.

Städat lyan och fixat med lite annat.Under eftermiddagen följt händelserna via TV och Internet vad som händer i England och att England sörjer sin drottning Elisabeth som gick bort vid hög ålder i går att Charles ska bli efterträdande kung i England.

Dock känns det rätt olustigt då Charles förespråkar rävjakt men det är föga troligt att han kan riva upp förbudet mot rävjakterna. Det finns en stark opinion i England mot rävjakterna och Tony Blair som var tidigare premiärminister satte förbudet mot rävjakterna just på min 30 års dag, den 18:e Februari 2005. Kungahuset i England är mäktigt i sin kungliga makt men har ingen politisk makt utan det är överhuset, underhuset och främst premiärministern och England är idag en modern demokrati där makthavarna måste lyssna på folket. Bland folket och opinionen finns ett starkt stöd för djurrättsfrågor och ett starkt ogillande av rävjakt och andra former av djurplågeri.

Skrev en separat artikel om händelserna i England och om Rävarna i England!

Englands drottning Elisabeths bortgång, Rävarna, jakten och Charles!

Chattat med andra Furries och gjorde spagetti med köttfärssås till middag och till det drack jag Norrlandsguld. Sen Kollat lite hockey ihop med Vargen.

Lördag!

Blåräv assisterade.

Vilat på förmiddagen och sedan jag läste nyheter om jättefjärilen i Stockholm.

Världens största fjäril återigen i Stockholm!

En av världens största fjärilar hittades i Gamla stan!

Mysteriet med jättefjärilen i Gamla stan är löst!

Kollat på filmen:

Uppenbarelsen!


Den välrenommerade journalisten Jacques kontaktas av Vatikanen som vill att han undersöker sanningshalten i en påstådd gudomlig uppenbarelse. Han accepterar uppdraget och skickas till en liten fransk by där den 16-åriga Anna säger sig ha mött Jungfru Maria. Jacques träffar bybor som redan betraktar den unga Anna som ett helgon, men han möter också benhårda skeptiker. När Jacques så småningom närmar sig sanningen blir det något som skakar om hans egna, rationella övertygelser i grunden.

Gjorde Hönan fylld med äpple och lök i lergrytan i ugnen i 175 grader i 86 minuter.

Medans Hönan var i ugnen i 86 minuter så var jag på Second Life och umgicks med andra Furries.

Var en feral Räv där också. Den var söt och hade funktionen "Pet the fox"

Så när man valde den funktionen så rörde sig Räven och gav ifrån sig söta pipljud.

Omnämns även i min FurAffinity!

Träffade Vargar också.

Samt en rosa KattLemur.

Och en Gul/Brun/Grön Drake som var ny.

Kollade på en dokumentär som heter:

De inlåsta hedersflickorna!

Yasmina har vuxit upp med hedersvåld - men lever idag fri från familjens våld och förtryck. Följ med henne på en resa tillbaka till institutionen där hon satt inspärrad - inlåst för att hon sökte hjälp. Och hon är inte ensam. 20 år efter Fadime Sahindals död brister samhällets hjälp fortfarande för flickorna som behöver skydd från sina familjer.

Jobbat med min Krigsbok: 4.

Chattat med andra Furries.

Some Furry Info!

Oslo Furry event questionnaire!

Jag ska åka och rösta i morgon och har skrivit en bloggning som heter:

Valet stundar!

Varit på FurAffinity under kvällen!

Vixey assisterade på kvällen och natten.

Läste en intressant och fantastisk rymdnyhet från James Web Telskopet.

Jag var på Second Life länge och umgicks med Vargar och andra Furries.

Nattvind spelade bra musik.

Träffade en Rävinna och en Häst.

Samt andra Furries.

Drakar med flera Furries.

Träffade en Varg och en Lemur.

En väldigt hårig Varg, Tromb upp i dagen.

Samt träffade en bevingad Räv.

Söndag!

Zebra assisterade och jag har varit och röstat. Vänsterpartiet till riksdag och Miljöpartiet till Landsting och Kommun. Jag tar ju annars ställning i sakfrågor och prioriterar de vilda Djuren och naturen. Därför var detta det bästa jag kunde göra med valet 2022 efter all den röra som varit i politiken.

Zebra handlade några saker på City Gross och jag hade lite pengar i plånboken så jag köpte en påse med 400 gram kycklinglever från frysen så där har jag till en middag. Letade först efter Kycklingklubbor men de var slut, annars vet jag ju att City Gross ofta har Budget sådana billiga. Ska ju veckohandla på Tisdag med Blåräv och behöver bland annat köpa ägg och stor paket fläskfärs om jag ska göra köttbullar enligt Mors recept. Det är också min tur att köpa kaffe samt att Zebra ska ha 100 kronor för kattkristallerna som han tog hit idag. Så det är mycket att hålla koll på bara med min personliga ekonomi, annars sköter ju min förvaltare allt som har med fakturor, sparande och aktierna att göra. Det ger jag mig inte på för det skulle jag inte reda av. Vet att förvaltaren pratat om sparfonder och akter samt att jag har ett speciellt resekonto där pengar sparas undan så att jag ska kunna resa till Japan igen 2026. Är 51 år då. Hoppas jag är stark nog att klara av en sådan resa. Vad gäller aktier så vill jag skaffa aktier i Lockheed Martin, Saab Gripen och Bofors. Ser inget problem med att skaffa aktier i vapenindustrin med tanke på hur världsläget är med kriget i Ukraina och hot från olika terrorgrupper.

I synnerhet tycker jag att människor som sätter människan över andra djur, föraktar djuren och som tycker att jakt på Vargar och andra djur är okej - inte har någon rätt att komma till mig och moralpredika mot min positiva inställning till att bära vapen och att jag stödjer andra författningen i Amerikanska grundlagen, att jag är för NATO, att jag är för dödsstraff mot pedofiler och tycker att det är legitimt med beväpnade medborgargarden som rensar ut tiggare, uteliggare, narkomaner och fyllon - för att skydda barnen. Eller att jag för den delen gillar och engagerar mig i militära saker, stödjer vapenindustrin, gillar att posera på bild med mina leksaksvapen ofta tillsammans med budskap om att värna barn, furries och djur eller att jag gillar att spela krigsspel och leka krigslekar där jag är Sniper och Stridspilot.

Zebra och jag kollade lite hockey men jag tröttnade på det rätt snabbt och gick till datorn.

Chattat med andra Furries och gillat fursuits samt kollat lite nyheter om valet med mera.

Kollade vidare på: Seal Team Säsong: 5!

10: Head On!

Bravo Team får ett uppdrag i Sydamerika som inte liknar något annat, samtidigt som spänningarna kring Jasons ledarskap är som värst.

11: Violence of action!

Bravo-teamet är fortfarande i Sydamerika för att bekämpa det iranska kärnvapenprojektet - och det nervpirrande uppdraget belyser teamets problem med gisslan.

VECKA: 2!

Måndag!

Vixey assisterade och vi hade APT på förmiddagen och Zebra hade gjort mat med olika sorters korv, pasta och grönsaker. Rätt gott. Pratade om lite allt möjligt och om hur jag mår och har mått samt funderingar som jag har kring att jag kanske har PTTS på grund av tidigare trauman i livet och att höstmånaderna kan vara jobbiga för mig. Pratade också om motion, ekonomi och mat med mera. Att jag ändå mår rätt så bra idag men att jag mår lite sämre när det börjar bli höst och vinter. Att Internetsituationen är trygg och bra för att jag håller mig nästan uteslutande med andra Furries och håller trollen på avstånd. Att ibland känner mig dock otrygg när jag är i stan eller så.

Annars en lugn dag. Kollat saker på YouTube och sett en dokumentär som heter:

Bilderna från superteleskopet!

Bilderna från det nya James Webb-teleskopet avslöjar ett universum vi aldrig sett förut, och vi kan nu svara på frågor som har fascinerat oss i tusentals år. Frågor som: Hur började universum? Var kom vi ifrån? Hur ser övriga universum ut? Det nya teleskopet är 100 gånger kraftfullare än sin föregångare och helt avgörande för mänsklighetens försök att förstå vår plats i universum.

Vixey och jag har kollat på TV om Valet 22 och det är väldigt jämt mellan blocken och direkt började smutskastningen mot SD vilket är rätt tråkigt. Saklig kritik är bra men smutskastning i direktsänd TV år 2022 känns inte okej.

På FurAffinity finns en användare som kalas Crow 3000 som har massor av foton från EuroFurence på rävar, vargar, sergaler och drakar med flera Furries på sin FurAffinity.

Tisdag!

Blåräv assisterade.

Så här blev Valresultatet för 2022.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är med men inte så höga poäng/mandat men lite har de nog att säga till om så.

Blåräv och jag har handlat på Maxi och Willys. När vi stod i kön till att betala på Maxi så var det en väldigt otrevlig gubbe före oss som heter Kalle, han var högljud och dök på flera kunder med spydiga och otrevliga kommentarer, han förökte att stjäla fläskfilén ifrån en äldre dam som precis betalat och han var högljud och aggressiv mot damen. Typ en sådan gubbe som mycket väl skulle kunna våldta och döda ett litet barn och säkert hatar han djur och dödar katter och annat hemskt också. I alla fall så var han inte på mig fast jag hade min gula Sergaltröja på mig. Eftersom jag hade min assistent med mig så rörde inte den otrevliga gubben mig.

Han lämnade sen butiken, tycker att butikspersonalen skulle tillkallat polisen för man beter sig verkligen inte så som den här gubben gjorde. I alla fall så är de äckliga tiggarna/uteliggarna borta ifrån Maxi,s entré, så det har väl Maxi sagt till om att de inte får ofreda kunder som handlar och framförallt så är uteliggarna/tiggarna farliga för barn med smittorisk när de uträttar sina behov på barnens lekplatser och lämnar knarkkanyler och använda kondomer samt annat otrevligt efter sig på lekplatserna eller lägger ut köttbullar preparerade med krossat glas och gift på hundrastplatserna.  

Assistenten är ett bra skydd när jag är ute på stan och i affärer osv. vet att jag inte att ha vapen på mig för det är olagligt enligt Svensk lag för civilister att bära vapen på allmän plats även om jag står upp för Andra Författningen i Amerikanska grundlagen om individens rätt att få bära och bruka vapen för att försvara sig själv och de sina.

Ja, jag är för dödsstraff för pedofiler, våldtäktsmän, varghatare, furryhatare och andra djurplågare samt tycker att det skulle finnas beväpnade ”saneringsstyrkor” som rensar städerna från uteliggare, tiggare, knarkare och fyllon. Det är inte extremt att tycka så, utan det handlar om ordning och reda, sunt förnuft samt trygghet i stadsmiljön.

Vilat en stund här hemma och sen har Blåräv och jag fikat och gått en liten promenad på området.

Favoriserat på FurAffinity!

En hel del fler bilder från EuroFurence.

Skrev en post om min kärlek till Sergaler.

Se aktuell bild och tråd!

Gjorde korv med potatismos till middag, muskotnöt i potatismoset och drack ananasjuice till. Gott.

Kollat olika Furryaktiviteter och läst nyheter.

Alltså, man blir bara ledsen och förbannad att sådant här skitsnack om Furries får läggas upp som nyheter. Dock är det på en högerextrem sida som man får se kritiskt på.

Blir så frustrerad och ledsen att det skrivs saker som sanningar som är rena lögner. Har haft ett rent helvete på Gymnasiesärskolan, Röingegården och SIVO - för att jag är Furrie och personer som jag trodde jag kände och kunde lita på - har på flera olika sätt genom lögner, psykisk misshandel och i egenskap av sin auktoritet - satt paranoida griller i huvudet på mig, religiösa vanföreställningar om demoner och handikapp samt försökt tvinga på mig sitt hatskit om att förnedra/förakta djuren, hata sig själv och spelat ut mig mot andra Furries osv.

Jag har ett bra och ordnat liv idag där Furry och umgänget med andra Furries är en självklarhet och jag har bra assistans och hjälp från Tindra som förstår min diagnos, behov av socialt umgänge med likasinnade (Furries/Gamers/Djurvänner) - och att bli lyssnad på. 

Läste också andra nyhetsartiklar!

Djuren ger igen! <3

Människa i Australien dödad av Känguru!

Bråket om kåtan fortsätter. Låt Anita ha sin kåta ifred. J*vla överförmynderi att förstöra för andra.

Turerna kring kåtan vid Stenträsket!

Anita Gimvall frias för bygget av kåtan!

Nyheter om politiken och valet!

Vänsterpartiet: Djurskydd!

Utskott vill se ändringar i artskyddet om Vargar!

Vänsterpartiet: Kultur!

Vänsterpartiet: Religiösa friskolor!

Moderaterna: NATO!

FOI: Så fungerar NATO!

Lockheed Martin: Aktiekurs!

Wiki om Lockheed Martin!

Talmannens tre scenarier: Det kan hända nu!

Förstagångsröstare: Svårt när partierna kastar skit!

Rosengårdsbor om Nyans!

Partiet Nyans sprider desinformation!

Onsdag!

Vargen assisterade. Vilat på förmiddagen.

Kollat igenom och svarat i Furrychatten och gillat fursuits i Fursuitchatten.

Gått en promenad då vädret var bra ett par timmar på eftermiddagen.

Läst en intressant artikel om miljövänlig stålframställning med att man tillverkar egen vätgas samt elproduktion med vätgas för att distribuera på elnätet och ambitionen är noll koldioxidutsläpp.

Läs artikeln om vätgasstålverket!

Vargen och jag har suttit och diskuterat politik med mera.

Vi pratade om NATO och de två extrempartierna Nyans och SD = Islam vs vit makt – tycker liksom sådan debatt hör inte hemma år 2022, folkvalda politiker borde veta bättre och vara mer upplysta än så. Jag tycker att samtliga politiker borde fokusera på klimatfrågan, att värna djurs och barns rättigheter, NATO och hur vi skyddar Europa mot Rysslands angrepp och skyddar Europa mot terrorister samt införande av Andra Författningen i Europa, det vill säga rätten för de enskilda medborgarna att få äga och bruka vapen för att försvara sig och de sina mot illgärningsmän. Även fokus på miljövänliga energilösningar, Shintoism och uppförande av Shintohelgedomar. Teknikutveckling som maglevtåg, utveckling av rymdfart och att göra Mars bebolig till exempel samt cyberfrågor för Furrykulturen och andra subkulturers utveckling och inflytande i samhället. Sådant som är relevant och har betydelse nu och för framtiden.

Gått igenom handlingsekonomin och bokfört samt mejlat Zebra om detta.

Gått igenom Djurrättsinformation och bloggat upp det som jag tycker är viktigt.

Forskare djupt oroade över planerat massmord på Vargar!

Över 35 000 vill se en Djurskyddsminister i regeringen!

FaceBookat och samlat Rävar till denna tvåveckorsbloggning.

Varit på Second Life och umgåtts med andra Furries.

Träffade en ny Varg.

Var med Mystic Bird en stund.

Träffade Leo och andra Furries.

I baren var en trevlig Draktjej och snäll som jag är så fick hon använda mig att stå på så jag var mjuk och bekväm under hennes tassar. <3

Uppdateringar och omstart av datorn. Åt pirogen och lite annat till middag.

Såg en dokumentär på SVT-play från Uppdrag Granskning: Han hette Robin!

När Robin hittas död riktas misstankarna mot hans egen syster. Hon som länge stridit för hans omsorg. Hur kunde kampen för Robins liv sluta i hans död?Läst andra nyheter!

Nu är slipspamparna på Anita Gimvall igen och de tänker bränna hennes kåta. Anita Gimvall tänker stämma staten.

Trots domen i tingsrätten – Gimvalls kåta ska brännas!

Larm om smältande glaciärer – men Kebnekaises sydtopp minskar inte!

Många samlades för klimatdemonstration i Stockholm!

MP föreslår köttfri dag i skolmaten – SD sågar: Vansinne!

Pansarbrytande projektiler!

Här är de värsta eltjuvarna i ditt hus!

Här blir Volvo först i världen med serietillverkade tunga ellastbilar!

NMR-företrädare häktade för misshandel under valhelgen!

Polisen i Värmland: Ser allvarligt på hot mot politiker!

Åt en frukt på kvällen och drack blåbärssoppa och svagdricka.

Favoriserat på FurAffinity!

Var senare på kvällen på Second Life och umgicks med andra Furries.

Nattvind stod för musiken.

Träffade en Drake med flera Furries.

En Utter bland annat.

Träffade också en av Sergalerna som jag inte träffat på länge, självklart var jag hennes tassleksak och hon gillade att tassdominera mig och till musiken tassa runt på mitt bröst. Glad att jag kunde vara bekväm för hennes tassar. <3

Torsdag!

Blåräv assisterade. Vilat en del under dagen och har ätit det som var kvar av pastarätten som Zebra gjorde till APT,n.

Det har regnat och blåst större delen av dagen, märks att det är höst nu. Därför inga småpromenader under dagen då vädret varit som det är och jag har börjat bli förkyld.

Fixat i ordning kattlådan, tömt den helt och fyllt på nya Easy Clean kristaller.

Blåräv och jag har fikat. Har sedan jobbat med min Krigsbok: 4.

Kollat lite olika Djurpolitiska saker och bloggat upp dem jag tyckte var relevanta.

Vargstammen 2022!

Vänsterpartiets och Miljöpartiets Djurpolitik är mycket bra!

Granskning: Partierna för Miljön!

Fixat med min FurAffinity och la upp separat bloggning om det.

Samt bloggade upp:

Chattat med andra Furries.

Sett på Twitter:

Läst att den 18:e september börjar säsong 2 av ”Tunna blå linjen.” Kul att det blivit en ny säsong av Polisens vardag på fältet. Att vara Polis är nog ett både givande och svårt jobb, man får se och vara med om mycket på både gott och ont. Framförallt kräver det att man är mentalt stark som Polis. Det är inget lätt jobb.

Kollat Rävsaker på YouTube och chattat med andra Furries samt gillat Fursuits.

Favoriserat på FurAffinity!

Läste tre spännande nyheter!

Chattat med andra Furries.

Fredag!

Blåräv assisterade på förmiddagen och jag har vilat en del. Regnat hela dagen och hade ont i kroppen.

Vixey assisterade på eftermiddagen.

Läst igenom Furrychatten och postat om Tunna blå linjen säsong:2 i den. Kollat igenom Fursuitchatten och gillat fina Fursuits.

Vilat en stund och sedan har Vixey och jag städat lyan med mera. Vi gick en promenad under eftermiddagen och man ser på träden att sommaren nu är på väg över i höst då några blad gulnat.  

Stekte fisk och gjorde egengjord potatismos till middag. Drack juice till maten.

Varit på Second Life under eftermiddagen och umgåtts med andra Furries.

Träffade en Ekorre bland annat.

Samt flera andra Furries.

Och även en ny Sergal.

Omstart av datorn och uppdateringar.

Lördag!

Zebra assisterade. Vilat en stund på förmiddagen.

Har fikat och sedan sett klart på Seal Team säsong: 5.

12: Keys to Heaven!

Jason måste konfrontera sina djupaste rädslor på vägen mot läkning medan Clay och Sonny tvingas ta vissa saker i egna händer.

13: Pilar of strength!

Bravo behöver alla händer på däck för ett massivt uppdrag för att stänga av Venezuelas kärnvapenprogram, men det största hotet mot deras framgång kan vara en av deras egna.

14: Al Bravo stations!

Bravo-teamet måste göra en djärv flykt innan de kan lämna Venezuela bakom sig, men när de återvänder till Virginia Beach hamnar de i en ännu mer prekär situation.

Zebra och jag har gått en promenad och sedan så har jag jobbat med min Krigsbok:4.

Har tvättat och fixat med kläder.

Favoriserat på FurAffinity!

Läst igenom och svarat på saker i FurryChatten om bland annat en plasthylsa till en cykel och i FurSuitchatten gillat bilder på fina FurSuits.

Daltyn Meets Finnegan Fox at Save a Fox Rescue!

Idag är det fint väder så jag har hängt tvätten på tork ute.

Gjorde spagetti med köttfärssås till middag och till det drack jag Norrlandsguld.

Chattat med andra Furries och läst nyheter.

Johan i Nykvarn fick Vargbesök i trädgården!

Vikingar vill mota bort rasism!

Här når nya superkabeln Skånes kust!

Markstyrkor och stridsflyg till Baltikum vid NATO-medlemskap!

Mystiskt föremål hittat: Ingen har sett något liknande!

Mötet mellan Afrika och Kina skapar friktion!

Kenyaner skeptiska till Chinatowns som byggs upp!

Zebra och jag gick en promenad på kvällen och bloggade sedan upp ett par militära artiklar.

Flygdagen 2022!

Kollat saker om Vargar på YouTube och la upp bloggning om Vikingar som protesterar mot Nazisterna. Det är verkligen inte okej att Nazister och andra extremister använder Runor och andra Forn Sed symboler eller Djurdyrkan osv. i sin hatretorik. Det berör djupt illa.

Som Djur och Naturälskare anser jag att skolan skulle lära ut Forn Sed och Natur/Djurdyrkan samt användandet av Runor på rätt sätt.

Vikingatiden var en fantastiskt tid av att förverkliga drömmar, ambitioner och framåtanda och som hade betydelse bara inte i Norden utan långt in i Asien och över till Amerika/Vinland som var handelsförbindelser och ett kulturellt utbyte med Världen, Norden och Birka.

2000-talet är också en fantastisk tid där Internet har samma betydelse som runorna då och Elon Musks projekt som de storskaliga ambitionerna att göra Mars bebolig.

Favoriserat på FurAffinity!

Söndag!

Lynxie asssisterade. Vi har fikat och suttit och pratat en del.

Har sedan kollat avsnitt 1 av Tunna blå Linjen säsong: 2SVT-Play.

Under ett tufft nattpass sätts poliserna på hårt prov. Turlaget har utökats med de nya poliserna Fanny, Khalid, Olle och Osmond. Den nya dynamiken har även påverkat Saras och Magnus relation. Leah är tillbaka från sjukfrånvaron och måste vänja sig vid polisarbetets råa verklighet. Samtidigt tar Jesse den brådmogna nyutexaminerade polisen Fanny under sina vingar, och Dani gör sitt bästa för att lära upp den oberäknelige polisaspiranten Osmond.

Pratat med Moster Evy i telefon, gjorde kycklinglever med hemmagjord potatismos och lingonsylt till middag. Drack juice till.

Lynxie och jag har pratat en del under dagen och pratat om att fokusera på positiva saker.

<3 *Kram!*<3

Annons mot minkfarmer togs ner – nu tillbaka på Skaras bussar!

”Stäng minkfarmerna. Pälsen tillhör minkarna, förbjud djurplågeriet”. Det var budskapet i den annonskampanj Djurrättsalliansen hade i Skara under våren – och som syntes på bland annat stadens bussar. Efter påtryckningar från meningsmotståndare togs annonserna på bussarna ner – men nu är de tillbaka igen.

De senaste decennierna har antalet minkfarmer i Sverige blivit allt färre och visat på en ständigt nedåtgående trend. Men det finns fortfarande ett 20-tal farmer kvar i landet där minkar årligen föds upp, gasas ihjäl och flås för sin päls. Några av de resterande farmerna ligger i Skara-området. För att rikta ljuset mot minkfarmerna och att de bör avvecklas hade Djurrättsalliansen under våren en annonskampanj i staden. Budskapet var: ”Stäng minkfarmerna. Pälsen tillhör minkarna, förbjud djurplågeriet”. Redan de första dagarna fick Västtrafik in klagomål från privatpersoner och politiker i regionen, och valde att ta ner annonserna från bussarna.

Västtrafiks motivering var att ”kampanjen lyfter fram att det skulle vara djurplågeri som minkfarmer bedriver. Att säga att minkuppfödning är djurplågeri när de som driver minkfarmarna förhoppningsvis följer de djurskyddslagar som gäller i Sverige, är alltså inte tillåtet. Att säga att man anser att minkfarmarna borde stängas är helt okej, men att anklaga annan part för djurplågeri som enligt svensk lag är ett brott är inte korrekt.Kampanjen i fråga anses alltså strida mot Västtrafiks spelregler”.

– I Sverige är djurplågeri brottsligt, men samtidigt är det lagligt med minkfarmer vilket är motsägelsefullt. På farmerna lever minkarna under miserabla förhållanden i minimala nätburar där de inte får utlopp för sina naturliga beteenden, vilket bland annat leder till extrema konsekvenser som kannibalism och stereotypa beteenden. När de är bara några månader gamla gasas de ihjäl med koldioxid, som är en erkänt plågsam gas att andas in. Vad är det om inte djurplågeri? Vi människor har legaliserat vissa former av djurplågeri och det försöker vi i Djurrättsalliansen ändra på genom att bland annat arbeta för att farmerna ska stängas, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen. 

Utöver det som är lagligt att utsätta minkarna för, som Djurrättsalliansen menar är djurplågeri, följer inte heller de svenska minkfarmerna djurskyddslagstiftningen. Gång på gång har de avslöjats i Djurrättsalliansens granskningar, och även länsstyrelsen har år efter år konstaterat hur minkfarmerna brister i djurskyddet. 2019 bröt 11 av de 12 kontrollerade minkfarmerna mot djurskyddslagstiftningen. Eftersom covid-19 spreds på minkfarmerna har länsstyrelsen inte kunnat göra djurskyddskontroller som vanligt under pandemin.

Djurrättsalliansens budskap om att stänga minkfarmerna är nu tillbaka på Skaras bussar, men den här gången utan ordet ”djurplågeri”.

– Att annonserna togs ner är ett kvitto på att folk ser och uppmärksammar vårt budskap om att stänga minkfarmerna. Vi antar att det inte är ordet djurplågeri som upprör dem som har klagat på annonserna, utan att vi visar djurens verklighet över huvud taget och arbetar intensivt med att få bort farmerna. Vår förhoppning med annonserna är att ännu fler skarabor nu tar ställning mot pälsindustrin, säger Malin Gustafsson.

Djurens verklighet på farmerna!

Under våren föds minkvalparna på farmerna. De hålls i gallerburar och efter cirka åtta veckor separeras valparna från sina mammor och sätts två och två. I slutet av året, under november och december, gasas minkarna ihjäl och flås. De tillbringar sin sista stund i livet i en låda som fylls med koldioxid. Gasen, som är plågsam för alla djur att andas in, leder till en panikartad kamp där minkarna försöker ta sig ut ur den så kallade avlivningslådan medan de kvävs till döds. Nästkommande år upprepas samma sak igen med att nya valpar föds på våren och dödas i slutet av året. De så kallade avelsdjuren utnyttjas i ett par år innan även de dödas och flås för att bli kragar, kappor eller detaljer på klädesplagg, och byts ut mot nya avelsdjur.

– Minkarnas situation på farmerna är långt ifrån de liv de egentligen är anpassade för. I det vilda är minken ett ensamlevande djur med kilometerstort revir – där en stor del av minkens aktiva tid tillbringas i vatten. I de trånga burarna på farmerna har minkarna ingen chans att gå undan eller kommunicera normalt, vilket bland annat leder till att de attackerar varandra. Det är hjärtskärande att se hur minkarnas livssituation ser ut på farmerna, säger Malin Gustafsson.

En döende industri!

Pälsindustrin är på nedgång, både nationellt och internationellt. Över 20 europeiska länder har redan avvecklat pälsdjursfarmerna eller är på god väg att göra det. Allt fler av de stora internationella modehusen, som Gucci, Armani och Chanel, har valt att bli pälsfria, och i Sverige har bland annat NK beslutat att sluta sälja äkta päls. Även Sveriges Veterinärförbund har gått ut med att de förespråkar ett förbud av minkuppfödning i bur.

– Dessutom visar opinionsundersökningar att en majoritet av alla svenskar vill förbjuda minkfarmning. Bara för att en industri existerar och har legaliserats en gång i tiden innebär det inte att verksamheten är försvarbar, rätt eller etisk, säger Malin Gustafsson.

För att förhindra smittspridning av coronaviruset fick svenska minkfarmer inte föda upp minkvalpar under 2021. Förbudet slutade att gälla 1 januari 2022 och minkfarmer i Sverige har kompenserats med totalt 60 miljoner kronor. Nu efter att förbudet är hävt uppger intresseorganisationen Svensk mink att antalet valpar som föds har halverats och branschen vill ha ytterligare ekonomisk ersättning från staten. 

– Att färre djur lider och dör på minkfarmer i Sverige är steg åt rätt riktning. Föds färre djur tjänar industrin mindre pengar, och förhoppningsvis blir detta ytterligare en faktor som tar oss närmre slutet för svensk pälsindustri. Folket ska inte behöva betala ytterligare pengar till en oetisk industri som många anser borde varit förbjuden sedan länge. Istället borde Sveriges politiker lyssna på folket och se till att Sverige ansluter sig till den ständigt växande listan över länder som förbjudit eller avvecklat pälsdjursfarmer helt och hållet, säger Malin Gustafsson. 

Foto som visar djurplågeri på svensk minkfarm prisas i stor fototävling!

Djurrättsalliansen arbetar bland annat med att dokumentera minkfarmer i Sverige för att kunna visa hur djurens verklighet ser ut. Bilderna och filmerna har offentliggjorts under kampanjen ”Sveket mot minkarna”, som fått enormt genomslag i svenska medier. Vid ett flertal tillfällen har Djurrättsalliansen samarbetet med fotojournalisten Jo-Anne McArthur. I år prisas hon i den internationell tävlingen Wildlife Photographer of the Year för ett fotografi hon tagit på en svensk minkfarm tillsammans med Djurrättsalliansen.

– Att fotografiet uppmärksammas i en tävling som den här får förhoppningsvis många världen över att tänka till kring hur oetiskt vi människor behandlar andra djur. Det sätter även fokus på att Sverige är ett av de få europeiska länder som fortfarande tillåter pälsdjursfarmer, säger Malin Gustafsson.

KÄLLA: Djurrättsalliansen!

Att Stå Upp För Vargar och Andra Vilda Djur!

In The Holy Name Of Fenrir!

De vilda Djuren och skogen är närmast något heligt!

Jag är så arg, frustrerad och ledsen över att Ebba Bush Thor (KD) är för massmord på Vargar.

Som Furrie och Shintoist/Djurdykare - anser jag att jakt på Vargar och andra vilda Djur är liktydligt med folkmord. Det finns ingen ursäkt för att begå sådana vidriga och ondskefulla nidingsdåd.

Det skulle varit förbjudet för länge sedan och belagt med dödstraff att ge sig på Vargar och andra vilda Djur. 

Djurkul! =^.^=

Detta är väldigt roligt och gulligt, hur Djuren är och detaljer på Djuren. <3

<3 *Kram!* <3

Vikingar vill mota bort rasism!

Nutida vikingar vill sätta stopp för att nazister och rasister lägger beslag på historiska symboler.
I vikingakretsar är frågan högaktuell och ett antirasistiskt nätverk har bildats.

– Vi vill visa att vi är för mångfald, säger Pinglan Vargtass, engagerad viking.

Pinglan Vargtass tog initiativ till att vikingar för första gången gick som en grupp i Prideparaden i Stockholm i helgen. Hon är aktiv i nätverket Vikingar mot rasism.

– Det har bildats som en motpol mot att nazistiska och rasistiska grupper vill använda våra historiska symboler. Det tycker vi är upprörande, säger hon.

Svårt att påverka!

En specifik grupp som dyker upp i vikingasammanhang är nazistiska Svenskarnas parti. Nyligen skrev partiet om ett besök under Värmlands vikingating. Fotevikens vikingamarknad i Skåne, är exempel på ett annat arrangemang där partiet dykt upp.

– Det är tråkigt, säger Björn M Jakobsen, direktör på Fotevikens vikingamuseum, om att partiet använt dem för sina politiska syften.

Jakobsen säger att han då och då får höra att nazistiska grupper kommit till olika vikingaaktiviteter. Men de ger sig inte till känna på plats, förklarar han.

– Vad de gör kan jag inte påverka. Museet kan inte säga att de inte får lov att ta bilder och lägga ut på sin hemsida.

Gammal vurm!

1800-talets nationalromantik om vikingen som en stor och stark krigare kan ligga bakom vurmen hos högerextrema, tror Pinglan Vargtass. Svastikan, som togs av nazisterna på 1930-talet, är ett exempel på en tagen symbol.

– Den är egentligen en historisk symbol som användes av bland andra vikingarna. Men den är svår att ”reenacta” (återskapa) i dag, på grund av nazismen.

Hennes vikingaintresse föddes när hon började delta i historiska lajv, levande rollspel. I dag är Pinglan Vargtass främst intresserad av hantverket och hon beskriver subkulturen som mångfacetterad, öppen och tolerant.

– Om symbolerna används i ett annat sammanhang finns risken att det förknippas med oss, att vi får en stämpel som främlingsfientliga. Men rasism, homofobi och intolerans bland vikingar är fortfarande väldigt ovanligt och så ska det förbli.

  • Ordet viking betyder ungefär ”sjöfarare” och vikingatiden brukar avse åren 800-1050 e Kr, vilket är slutet på järnåldern.
  • Nya båtar möjliggjorde långresor och under epoken pågick plundring, handel och kolonialism. De allra flesta levde dock ett stilla liv som bönder och perioden beskrivs som mångskiftande när det gäller identitet, kultur och livsstilar. Under perioden började också kristendomen etableras i Sverige.
  • I dag finns många återskapade vikingabyar och gårdar i Sverige. Historiskt återskapande (reenactment) handlar om att genom kläder, agerande och aktiviteter leva sig in i ett historiskt skeende.
KÄLLA: SVT-NYHETER!

Flygdagen 2022!


Den 27 augusti, arrangerade Upplands flygflottilj F 16 årets flygdag i Uppsala. Evenemanget besöktes av cirka 190 000 människor. Till höjdpunkterna hörde exempelvis flyguppvisning med Jas 39 E, överflygning med amerikanskt strategiskt bombflyg samt den finländska uppvisningsgruppen Midnight Hawks. Besökarna fick även se militära, civila och historiska flygplan och helikoptrar både i luften och på marken.

Viktig Information Från Försvarsmakten 2022!

Försvaret av Sverige – i dag och i morgon!


Hotbilden mot Sverige har blivit mer komplex. En angripare har i dag möjlighet att genomföra en större mängd aktiviteter som syftar till att destabilisera vårt samhälle, men som ligger under gränsen för det traditionella väpnade angreppet. Filmen ”Försvaret av Sverige – i dag och i morgon” ger en inblick i hur Försvarsmakten ser på dagen och morgondagens utmaningar.

Försvarsmakten övade med Amerikanska Flygvapnet!


Försvarsmakten har genomfört en samövning med delar ur det Amerikanska Flygvapnet över Svenskt luftrum. Huvudsyftet med övningen har varit att utveckla försvaret av Sverige och utöka vårt samarbete med en prioriterad partner.

Samövningen genomfördes mellan Svenskt stridsflyg – Jas 39 Gripen och Amerikanska bombflygplan av typen B-1B Lancer. Även lufttankning från Amerikanska KC-135 genomfördes för att öka vår uthållighet i luften.

Baltops 22!


Under Baltops 22 deltog Sverige tillsammans med ett antal Nato-anslutna länder genom ett partneravtal med Nato. Därigenom stärker vi relationen och förbättrar samarbetet med våra partner.

Övningen genomförs varje år i och kring Östersjön och Sverige har deltagit sedan mitten av 1990-talet.

Tillsammans stärker vi försvaret av Norden!


Under genomförandet av en beredskapskontroll i mitten av augusti fick våra arméförband som grupperade i norra Sverige en oväntad order om förflyttning till Finland.

Med högt tempo påbörjades operativ transport från Lombens skjutfält i närheten av Kalix, över finska gränsen, till Rovajärvi i närheten av Rovaniemi. På plats ställdes den svenska brigadstridsgruppen under finskt befäl för att pröva den gemensamma operativa planeringen i händelse av ett militärt angrepp.

Fluffy White Furry Fox In The Nature! =^.^=


<3 Furry Fox in this natural habitat! <3

Polar fox in the fields, a new awesome fursuit by Zuri studios!

Some FurAffinity Activitets 15/9/2022! =^.^=

New batteries to the electric Tindra candle! (y)

Service a beauty Dragoness at the bar! <3

Beauty Sergal enjoy to use me as a comfy pawmat! <3

Nya Favoriter! (y)

FLUFFOGRAM!


Vargstammen 2022!

Partierna om Vargstammen!

Gå till Rovdjursföreningens hemsida!

Vänsterpartiets och Miljöpartiets Djurpolitik Är Mycket Bra!

Vänsterpartiet!

Vi har bland annat länge drivit för obligatorisk id-märkning och registrering av katter och i år fattade riksdagen äntligen beslut om det.

Kortare och färre djurtransporter.

Begränsning av arter som får hållas som sällskapsdjur.

Stärkt globalt djurskydd.

Ett hållbart fiske.

Stopp för licensjakt på varg.

Stärkt artskydd för missgynnade arter i vår natur.

Det är några av våra ytterligare frågor som vi driver.

Miljöpartiet!

Ja, vi har drivit frågorna i vårt djurpolitiska program i en mängd politiska processer inom regeringen, och även i riksdagsarbetet. Konkret har vi bland annat drivit fram:

Att ett grovt djurplågeri­brott införts i brottsbalken.

Sveriges 3R-center, som arbetar för att ersätta, minska och förfina djurförsök, har arbetat fram ett förslag till åtgärder som behövs för att djurförsök ska kunna fasas ut, som har överlämnats till regeringen.

En utredning ska analysera kameraövervakning i slakterier.

Åtgärder mot problem med den stora mängden hemlösa katter, genom krav på märkning och registrering är nu beslutat.

Vi har också drivit fram ett riksdagsbeslut om att regeringen måste flytta ut trålgränsen för sill och strömming längs kusterna, för att stoppa industrifiskets utarming av dessa bestånd.

Exempelvis driver vi att överanvändningen av antibiotika måste minskas. Vi vill intensifiera arbetet internationellt för att minska överanvändningen av antibiotika inom djurhållning, och införa en antibiotikaskatt på importerat kött från djur som rutinmässigt har behandlats med antibiotika.

Djurhälsa på global nivå måste öka. Miljöpartiet vill att Sverige intensifierar arbetet för en global FN-deklaration om djurvälfärd. Ökad djurvälfärd på global nivå är viktigt inte bara för alla djur det berör, utan också för att minska risken för framtida pandemier.

Vi vill också att djurskydd och djurhälsa ska vara en uttalad del i handelsavtal och inte ses som ett handelshinder.

Vi har drivit på i frågorna om hundsmuggling, bland annat försökte vi få till en utredning om hur konsumentköplagen kan förändras med avseende på att djur nu betraktas som vilken vara som helst, men där fick vi inte gehör inom regeringen.

Vi har också arbetat mycket med att djurfria forskningsmetoder ska kunna öka, och drivit opinion i dessa frågor.

LÄS ALL DJURPOLITIK I HELHET PÅ SYRE!

Granskning: Vilka partier har varit bäst och sämst för miljön?

Förkämpar för klimatet eller bromsklossar som sätter käppar i hjulet för en mer ambitiös svensk miljöpolitik? Naturskyddsföreningen har granskat hur regeringen och riksdagspartierna har agerat i frågor som rör klimat och natur under mandatperioden 2018–2022. Slutsatsen? Det har blåst kastvindar i miljöpolitiken.

Det parti som har gjort mest för klimat och natur enligt Naturskyddsföreningens granskning är Miljöpartiet, som hamnar högst upp på prispallen för partiernas insatser för miljön. På andraplats hamnar Vänsterpartiet och en bra bit därefter följer Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna som delar på tredjeplatsen. Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna har gjort så pass svaga insatser att de hamnar utanför prispallen. På en rad områden har dessa partier dessutom motverkat en mer framåtsträvande klimat- och miljöpolitik.

Granskningen “Kastvindar i miljöpolitiken” baseras på två delar. Rapporten undersöker hur samtliga riksdagspartier levt upp till sina löften baserat på svar på de 18 förslag som presenterades i Naturskyddsföreningens partienkät inför valet 2018. Dessutom går rapporten igenom hur regeringen och regeringspartierna har agerat i miljöpolitiken inom 22 utvalda områden, och i vilken utsträckning som samarbets- och oppositionspartier hjälpt eller stjälpt miljöfrågor i politiken.

Miljöpartiet landar förstaplatsen tack vare att partiet har varit pådrivande i regeringssamarbetet med Socialdemokraterna, samtidigt som de har arbetat aktivt i riksdagen för många viktiga miljöfrågor. Partiet har över lag varit en positiv kraft i miljöpolitiken, såväl i regeringsställning, som i opposition, samt i riksdagsarbetet och i den politiska debatten.

Inom de 22 utvalda områdena har Miljöpartiet i regeringsställning tillsammans med Socialdemokraterna agerat i rätt riktning på 15 områden. I fem fall har regeringen agerat för svagt eller långsamt och i två fall – skogsbruk och strandskydd – har regeringen agerat i helt fel riktning. Men i båda dessa frågor har det varit tydligt att Miljöpartiet försvarat miljöns intressen.

En turbulent mandatperiod!

2018–2022 utmärker sig som en historisk turbulent mandatperiod med ett polariserat debattklimat och där kriser avlöst varandra. Samtidigt har kriserna för klimat och natur pågått och förvärrats. I slutet av mandatperioden kan vi konstatera att resultatet av januariavtalet – som innehöll en del lovande satsningar för miljön – blev ganska skralt. En stor del av den utlovade positiva reformagendan har antingen vattnats ur, försenats eller helt uteblivit.

Dessutom har regeringen fått kritik från det oberoende organet Klimatpolitiska rådet för att inte göra tillräckligt för att motverka klimatförändringarna. Och trots att en riksdagsmajoritet 2018 lovade att verka för en utfasning av merparten av de klimatskadliga subventionerna minskade dessa endast med drygt fyra procent och ligger fortfarande på över 33 miljarder kronor om året.

Några ljusglimtar har dock förekommit. Ett exempel är att miljöbudgeten har fördubblats under mandatperioden, från 10,8 miljarder 2018 till 21 miljarder 2022 – de högsta nivåerna någonsin.

Kort om resultatet för varje parti:

Miljöpartiet – bästa parti för miljön  

Partiet har drivit en skarpare linje än andra partier i flertalet förhandlingar, och hållit emot negativa beslut. S-regeringen, som tillträdde efter att MP lämnade regeringen, har redan fattat flera beslut som varit dåliga för miljön, samt pausat viktiga processer och lagt viktiga utredningar i byrålådan. Det ger en tydlig indikation om att MP spelade en viktig roll för den förda miljöpolitiken i regeringssamarbetet.  

Vänsterpartiet – ambitiöst initialt, försvagning mot slutet  

Vänsterpartiet har under en stor del av mandatperioden drivit en ambitiös miljöpolitik i riksdagen. V har konsekvent föreslagit den högsta miljöbudgeten av alla partier, och höjda miljöskatter. Under den sista delen av mandatperioden har partiets miljöprofil dock försvagats. Exempelvis har Vänsterpartiet lagt klimatskadliga förslag om att sänka skatten på bensin och diesel.  

Socialdemokraterna – ensam är inte stark  

I alla fall inte när det kommer till miljöpolitiken. Socialdemokraterna bedöms precis som MP utifrån dess agerande i såväl riksdagen som i regeringen. S-MP-regeringen bedrev en mestadels positiv politik på miljö- och klimatområdet, till exempel genom att ta viktiga steg framåt för hållbara transporter och förnybar energi. Partiet har dock fört en betydligt svagare miljöpolitik sedan det blev ensamt regeringsparti.  

Centerpartiet – engagerat för klimatet, sämre för den biologiska mångfalden  

Inom januarisamarbetet har C stått bakom positiva reformer på klimatområdet. Men när det kommer till frågor om biologisk mångfald har partiet i stället varit pådrivande för att försvaga både strandskyddet och miljöhänsynen i skogsbruket. När januariavtalet föll och C lade en egen budgetmotion i riksdagen föreslog partiet direkt en minskning av anslagen till skydd av värdefull natur med 1,7 miljarder kronor. 

Liberalerna – mycket snack men lite verkstad  

Liberalerna uppvisade en hög ambitionsnivå inför mandatperioden och ställde sig då bakom hela 16 av 18 förslag från Naturskyddsföreningen. Dessa ambitioner återspeglas inte i partiets agerande i riksdagen. Inom ramen för januarisamarbetet har Liberalerna dock stått bakom flera positiva satsningar på miljöområdet. 

Moderaterna – bromskloss för klimat och natur

M ställde sig bakom 10 av 18 förslag inför mandatperioden. Men i bara en fråga – om ökad transparens kring varors kemikalieinnehåll – har partiet agerat helt i linje med vad det lovade. I merparten av frågorna har det inte agerat alls. Dessutom har partiet velat sänka ambitionerna i klimatpolitiken, i både den nationella klimathandlingsplanen och i EU:s klimatlag. 

Kristdemokraterna – motvals i miljöpolitken

Trots att KD uppvisade relativt höga ambitioner i förra valrörelsen, då partiet ställde sig bakom tolv av Naturskyddsföreningens förslag, har KD inte agerat efter sina löften i någon av frågorna. Under mandatperioden har KD flera gånger motarbetat en mer ambitiös miljöpolitik. Till exempel när det gäller EU:s klimatlag, skydd av värdefull natur och tillstånd för miljöfarlig verksamhet. 

Sverigedemokraterna – trogna sina obefintliga miljölöften  

SD stod bara bakom 2 av 18 av Naturskyddsföreningens förslag inför mandatperioden. Partiet har inte agerat i linje med något av de 18 förslagen och har precis som M och KD upprepade gånger drivit på för att sänka ambitionsnivåerna i miljöpolitiken. Vår granskning visar att SD i alla fall håller vad de lovat – att göra så lite som möjligt för klimat och natur.

KÄLLA: NATURSKYDDSFÖRENINGEN!

Uppdrag Granskning: Han hette Robin!

Såg en dokumentär från Uppdrag Granskning: Han hette Robin!

När Robin hittas död riktas misstankarna mot hans egen syster. Hon som länge stridit för hans omsorg. Hur kunde kampen för Robins liv sluta i hans död?

SVT-PLAY!

Relaterade artiklar om Robin som har svår autism och hans död!

Därför granskar Uppdrag Granskning fallet Robin igen!

Våren 2020 publicerade Uppdrag granskning reportaget ”Inlåst i skogen”. Det handlade om Robin, en ung kille med diagnosen autism och svåra utmanande beteenden som i strid med lagen låstes in i ett specialbyggt hus i Gnosjö kommun.

Reportaget blev vida uppmärksammat. Robin, och hans syster Jessica, fick rätt.  Justitieombudsmannen slog fast att Robin blivit frihetsberövad utan lagstöd i flera år. Robin fick flytta till ett torp hemma hos systern och hennes man. Och för andra människor med liknande problematik som Robin har reportaget inneburit en upprättelse och en chans till ett bättre liv.

Men för Robin blev det som skulle vara räddningen, torpet hos hans syster och svåger, i stället platsen där han dog. Nu avtjänar Robins syster ett tolvårigt fängelsestraff för mordet. Hur kunde denna tragedi hända?

Granskar Robins sista tid i livet!

På redaktionen bestämde vi oss snabbt för att starta vår granskning igen. Vad var det egentligen som hände under Robins sista tid i livet? Det är ett viktigt journalistiskt uppdrag att följa upp hur denna historia kunde sluta med ett mord.

I dag kan vi visa resultatet. Reportrarna Lena Sundström, Nadja Yllner, Anna Jaktén, Ida Nordén och Johan Frisk har samarbetat med faktainhämtning och intervjuer under redaktör Snezana Bozinovskas ledning. Lars Hogéus har klippt och mestadels fotograferat reportaget.

Vi har valt att kalla det ”Han hette Robin”, för att minnas en ung man som hade stora svårigheter men samma grundläggande rättigheter som alla vi andra i samhället.

KÄLLA: SVT!

Forskare djupt oroade över planerat massmord på Vargar!

18 forskare skriver i tidskriften Science om riksdagens förslag om att döda varannan varg i Sverige. Forskarna anser att det är orimligt med jakt på en så liten, inavlad population och att vetenskapliga råd för att förbättra situationen har ignorerats.

I våras beslutade S-regeringen och en majoritet i riksdagen (M, SD, KD och C) att arbeta för att mer än halvera antalet vargar i Sverige, från över 400 till 200. Beslutet från regeringen grundar landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) på att ”människor hör av sig” till henne. Men det finns en stor acceptans för varg i Sverige och den ökar.

2014 gjordes en stor opinionsmätning av Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. 66 procent av de tillfrågade var positiva till att det finns varg i Sverige och bara 13 procent var negativa. Sedan dess har stödet för varg ökat.

LÄS FILEN!

66 procent av de tillfrågade var positiva till att det finns varg i Sverige och bara 13 procent var negativa. Sedan dess har stödet för varg ökat.

2021 kom en studie som visade att acceptansen ökat till att 69 procent är positiva till varg och bara 12 procent ogillar att det finns varg i Sverige.

LÄS FILEN!

Sveriges beslut att halvera vargstammen väcker också internationell uppmärksamhet och har tagits upp av bland andra The Guardian och Nature World News. Nu skriver även forskare i Science om att de oroas över beslutet.

ARTIKEL:1

ARTIKEL:2

En av världens mest välstuderade populationer!

En av forskarna som skriver i Science är Linda Laikre, professor i populationsgenetik vid Stockholms universitet. Hon säger till Stockholms universitet att alla forskare som skrivit under brevet är djupt oroade och att forskningen är tydlig. Få vilda djurbestånd är så välstuderade som de svenska vargarna och resultaten pekar åt samma håll – beståndet är i en svår genetisk situation.

– Vargbeståndet är, och har länge varit, i en mycket svår genetisk situation. Stammen är genetiskt isolerad och starkt inavlad. Den nuvarande stammen är grundad av endast tre individer på 1980-talet och har varit genetiskt isolerad i decennier. Endast ytterligare tre individer har på senare år lyckats reproducera sig och sprida gener som fortfarande finns kvar i beståndet. Den genetiska basen är alltså mycket snäv och inavelsnivån i genomsnitt lika höga som den man får när helsyskon parar sig (inavelsgrad på ungefär 0.25), säger Linda Laikre.

För att situationen ska förbättras för vargarna måste populationen öka i storlek, till minst 2 000 individer, och det måste invandra fler vargar från Finland.

Flera av Linda Laikres medförfattare i Science har erfarenheter av vargförvaltning i andra länder.

– Professor Carles Vilà berättar att i Spanien har vargen nu fullt skydd över hela landet och populationen uppskattas till 300 flockar och över 2 000 djur. Han är djupt förvånad över att Sverige går i direkt motsatt riktning. En annan medförfattare, Dr. Cristiano Vernesi, berättar att Italien har ungefär 3 000 vargar och myndigheterna har inte föreslagit att antalet ska reduceras. Frankrike, Polen, Tyskland, Rumänien, med flera länder har också större vargpopulationer än Sverige.

Även i Slovakien får vargar fullt skydd!

Källa: Rovdjursmejlen och Natursidan!

Över 35 000 vill se en djurskyddsminister i regeringen!

Fler än 35 000 personer vill se en djurskyddsminister i Sveriges regering!


Stort tack för att du var med och skrev under vår namninsamling för att införa en djurskyddsminister och en expertmyndighet för djurskydd i Sverige.

I söndags, på valdagen, avslutades uppropet och igår lämnades namnen över till de båda möjliga statsministerkandidaterna Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Djurens Rätt gläds åt att så många som 35 198 personer skrivit under för ett stärkt djurskydd i Sverige.

– Att så många vill se en djurskyddsminister i regeringen visar återigen att djurskydd är en viktig fråga för svenska folket. Jag vill verkligen tacka alla som engagerat sig för att lyfta djurens röst i valrörelsen och som skrivit under namninsamlingen, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt hoppas nu att den blivande statsministern lyssnar på svenska folket och inrättar en djurskyddsminister i regeringen - för ett stärkt djurskydd i Sverige. Och arbetet slutar inte här; Djurens Rätt kommer att fortsätta att påminna regeringen om att verka för en djurvänlig politik, precis som vi gjort sedan 1882.

Äldre inlägg