Som jaktkritiker är jag upprörd för det lidande som de vilda djuren utsetts för i jakten. 100 000-tals djur skadskjuts varje år i Sverige. Eftersom fler än en miljon djur dödas i jakten och enligt Jägareförbundet 15 procent av älgarna skadeskjuts så att de måste eftersökas blir antalet skadeskjutna förmodligen fler än 200 000 då många djur är mindre och skjuts med hagel. Ytterligare bevis för skadeskjutningarna är att 34 procent (15 stycken) av de 44 vargar som dödades 2015 sköts med fyra, fem respektive sex skott. Och då är inte vargjägarna några ”söndagsjägare”.

Tänk om 100 000-tal djur skulle skadas eller såras i våra slakterier.

Vilka reaktioner skulle då inte utlösas.

Till skillnad från slakterierna är jakt ett nöje för de som utför denna hobby. Ytterst liten del av jakten är nödvändig. Eftersom vi har för få rovdjur måste i dag älg och vildsvin decimeras genom jakt för att inte alltför stora skador skall bli följden.

För mig är det också märkligt att jägarna ska ha företräde att bestämma hur den svenska faunan ska vara sammansatt. Till min önskan att få se fler rävar tas ingen hänsyn. Men däremot tillåts jägarna döda 70 000 rävar för att de ska få chansen att döda fler rådjur. Varför är det så? Ingen (eller alla) äger de vilda djuren.

Enligt en undersökning på SLU (Umeå) säger fler än 60 procent att de motsätter sig jakt för nöje och spänning skull. Varför får inte den opinionen bestämma?

Hans Ryttman

KÄLLA!