Bråvallas stolthet!

En Viggen från Bråvalla flygflottilj (F 13) i Norrköping. Viggen användes för spaning och jakt vid flottiljen från 1976 respektive 1980 fram till 1993.

Foto: F 11, Krigsarkivet.