Debattören: Sverige är inte längre ett föregångsland inom djurskydd!

Sverige placerar sig ofta i topp bland de länder som anser att djur­skydd är en mycket viktig fråga. Det är givetvis bra och något vi ska vara stolta över. Många svenskar uppfattar också Sverige som landet med världens bästa djurskydd. Allmänheten får höra betryggande försäkringar om det goda djurskyddet från politiker, myndigheter och djurindustrin. Uttalanden om det goda svenska djurskyddet hän­visar ofta till den svenska lagstiftningen.

När djurskyddslagen kom 1988 var den visserligen en avsevärd förbättring jämfört med det tidigare läget, även ur ett internationellt perspektiv. Men mycket har hänt sen dess. Många andra länder har utvecklats snabbt och Sverige är inte längre ett djur­etiskt föregångsland i en internationell jämförelse.

 Den svenska djurindustrin blir alltmer industrialiserad och leder till att fler djur far illa. De flesta djur är i dag instängda i stimulansfattiga fabriker där de knappt har möjlighet att röra sig. Den tillväxtinriktade aveln leder dess­utom till att allt fler svenska kycklingar får benproblem och att kor med juverinflammationer blir fler. Vi lever fortfarande i ett land där det är tillåtet att föda upp och döda djur för deras pälsars skull och många djurslag får fullt lagligt visas upp på cirkus, helt emot deras naturliga beteenden.

Pälsdjursfarmning är förbjudet i Storbritannien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina och i Österrike. För några månader sedan infördes även ett förbud i Slovenien och Nederländerna och fler länder är på gång. I länder som Bolivia och Bosnien-Hercegovina finns ett totalförbud mot djur på cirkusar och i Schweiz, Holland och Finland har myndigheterna nu en skyldighet att ta hand om övergivna och borttappade djur. I Sverige betraktas upphittade djur som hittegods.

De senaste åren har vi fått se oss djurskyddsligt passerade av flera länder, bland annat Schweiz, Österrike och vårt grannland Norge. I Norge finns numera till och med en skyldighet att hjälpa ett skadat djur när man hittar ett sådant, vare sig det är vilt eller ett husdjur.

En av orsakerna till att Sverige halkat efter så mycket är att den svenska regeringen inte tillräckligt högt prioriterat djurs välfärd. Man har bland annat lagt ner Djur­­skyddsmyndigheten, försämrat djurskyddskontrollerna och satt käppar i hjulen för en avveckling av pälsdjursuppfödningen som den tidigare regeringen föreslagit.

En annan orsak är att vi i Djurens rätt, Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation, inte har kunnat leva upp till våra fornstora dagar.

Ända sedan slutet av 1800-talet har vi genom vår starka röst uppnått en rad positiva förändringar för djuren. Rävfarmningen har upphört, kor har fått rätt att komma ut på bete under sommaren och det har blivit förbjudet med djurtester av kosmetika och hygienprodukter.

På senare tid har vi tappat både inflytande och kompetens, sam­tidigt som medlemsantalet har fortsatt att sjunka. 2011 hade Djurens rätt sin sämsta medlems­siffra på flera årtionden och förra året sin näst sämsta. Sedan 1990 har medlemsantalet nästan halverats. Under de senaste två åren har även en stor del av de ­anställda mer eller mindre ­frivilligt lämnat organisationen.

Om Sverige återigen ska bli en stark djurskyddsnation krävs en stark organiserad röst som sätter press på regering och djurindustri samt fortsätter att bilda opinion för djurens rättigheter. På fredag har Djurens rätt sin riksstämma och stora utmaningar väntar. Vi måste öka vårt medlemsantal (hjälp oss gärna) och stärka vår kompetens. Jag tror och hoppas att den nya ledning som väljs kommer att ha det som krävs för att vända skutan åt rätt håll. Det ligger i både djurens och svenskarnas intresse.

Ludvig Lindström

I många länder är det förbjudet med pälsdjursfarmer.   I många länder är det förbjudet med pälsdjursfarmer.
Fakta

DEBATTÖREN

Ludvig Lindström, 37, Malmö. Sammankallande i Djurens Rätts valberedning.

DEBATTEN

Många svenskar uppfattar Sverige som ett land med djurskydd i världsklass. Men vi är inte längre ett föregångsland på området, skriver dagens debattör, som vill att såväl regeringen som hans egen organisation Djurens rätt tar krafttag för att förbättra djurens välfärd.

KÄLLA!