Djurens röster är viktiga för oss!

Djur Djurens parti vill lyfta fram djurens röster och arbeta för ett hållbart levnadssätt genom kommunalpolitiken. Vi vill att kommunen hjälper till och tar ansvar för hemlösa djur samt att kommunen engagerar sig för att skydda vilda djur oavsett om de är sällsynta rovdjur eller helt vanliga duvor. Utöver det ser vi gärna att kommunen avstår ifrån att stödja aktiviteter där djur används i underhållningssyfte.

Grundvalen för Djurens parti är kärleken till djur och frustrationen över hur djur behandlas som objekt, som gratis ekonomisk råvara och som om de inte var varelser med intelligens och känsla. Djurens parti tar kampen mot grymhet och likgiltighet mot djur. Djuren finns överallt i vår kommun – både tama och vilda – men det tas alldeles för liten hänsyn till deras behov när skolmaten upphandlas, när trafiken planeras och när bygglov ges.

Djurens parti hyser stor aktning för deklarationen Earth charter som har sitt ursprung i ett initiativ från FN, och som används som en utgångspunkt av olika miljö- och naturskyddsorganisationer. Artikel 15 formulerar respekt och medlidande i interaktion med djur som ett enskilt mål att uppnå. Grymhet mot djur hållna i fångenskap av människan ska förhindras och jakt- och fiskemetoder som vållar extremt, utdraget eller onödigt lidande ska förbjudas. Denna deklaration är starkt fokuserad på ett hållbart brukande av naturen.

Med Djurens parti i kommunfullmäktige får djuren en engagerad politisk röst och det ökar de politiska förutsättningarna att införa fler vegetariska dagar i kommunal verksamhet. Det är viktiga steg mot visionen om det djurvänliga samhället: Där varje husdjur är älskad för sin egen skull och där de vilda djuren värnas och respekteras.

Samanthi Al-Dhaheri

KATTER!

Sylvester och lilla Clementine söker akut ett nytt hem. De kan inte längre bo kvar i sitt stödhem. De kommer från misärhemmet hos äldre dementa mannen i Bjuv. De är lite försiktiga i början men när de lärt känna sin matte och husse så är de riktiga kelgrisar. De finns i Malmö att besöka.

Maila angelica.w@kks.nu

/ Angelica

SJÄLVKLART RÖSTAR JAG PÅ DJURENS PARTI I VALET 2014! <3