Naturliga orsaker kan ha bidragit till minskningen av vargar jämfört med förra året. Nu finns 340 vargar kvar i Sverige. Foto: Roger Vikström

Vargpopulationen i Sverige minskar. Vid senaste inventeringen räknade Naturvårdsverket till 340 vargar. Det är en minskning med över 20 procent jämfört med samma period året innan. Vargarna räknas mellan oktober och mars.

Naturliga orsaker som variationer i hur många som föds och dör per år kan ha haft en viss effekt. Licensjakt, skyddsjakt och illegal jakt har också påverkat vargstammens minskning.

"I inventeringsarbetet ser vi att det finns många revir men att antalet familjegrupper har minskat som en följd av licensjakten. Nya par har etablerat sig i de gamla reviren men hade inte reproducerat sig under inventeringsperioden. Familjegrupperna har stor betydelse för inventeringsresultatet då populationsberäkningen baseras på föryngringar vilket är i stort sett är desamma som familjegrupper", säger Maria Hörnell Willebrand, chef för enheten för viltanalys på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

TT

KÄLLA!