Länsstyrelsen har avslutat säsongens rovdjursinventering. Den visar att det finns ett vargrevir i sydvästra delen av länet och flera lodjursfamiljer i norra delen av länet.

Enligt länsstyrelsen har det varit få dagar med bra spårförhållanden i länet i vinter. Det har visserligen varit en vinter med snö, vilket underlättar spårningen, men vädret har gjort att spåren snöat igen eller blåst bort.

Inventeringen visar att det finns ett revirmarkerande vargpar i Sjundareviret, som ligger på gränsen mellan Stockholm och Södermanlands län.

Vargtiken föddes 2017 av en tidigare tik i Sjunda, medan hanen är från Värmland och övertog reviret i Sjunda efter en strid med en annan hane i februari 2018.

– Vi har konstaterat att tiken har löpt under brunsten och antar därför att det sker en föryngring under våren. I sommar kommer vi att ha kameror uppsatta för att försöka bekräfta den eventuella föryngringen, säger Mikael Fransson, rovdjurshandläggare, i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen har även konstaterat att en varg rört sig i Sollentuna och Järfälla i december förra året men den vargen var på genomvandring och är inte kvar i länet.

Fyra familjegrupper av lodjur i norra länet

I Sigtuna, Norrtälje och Österåker har länsstyrelsen konstaterat fyra familjegrupper av lodjur, grupper som består av honor med ungar. Ensamma lodjur har även spårats i Södertälje och Norrtälje.

Länsstyrelsen tror dock att det kan finnas fler familjegrupper av lodjur än de man kunnat konstatera. Förra årets inventering visade på sex familjegrupper.

– Svåra spårförhållanden har försvårat inventeringsarbetet även i länets norra delar. Inte minst på grund av stormen Alfrida som har gjort det svårare att ta sig fram, säger Mikael Fransson.

KÄLLA SVT!