Yipp! Smirre är online.

Har spelat en hel del idag, har bl.a. spelat Call of Duty Black Ops 2 och uppdraget Secret Temple, där man skulle erövra vad jag tror är en kapsel med Antimateria!

Annars så har jag spelat på Facebook och War Comando då!

Mina Thunderbolts i action!

Mer airstrike med thunderbolts.

Erövrat raffinaderi! ^__^

Bilder från slagfältytet om bra militärt sammarbete!

*Kram!* från Smirre