SFP:s Thomas Blomqvist inte nöjd med svaret!

SFP:s riksdagsgrupp frågade vilka åtgärder regeringen tänker ta till för att hålla vargstammen under kontroll och öka medborgarnas säkerhet. Jord- och skogsbruksministern svarar att läget är rätt bra som det är just nu.

Det skriftliga spörsmålet till regeringen hade undertecknats av alla tio ledamöter i den svenska riksdagsgruppen.

I spörsmålet lyfte man fram att det kommer alltfler rapporter om att antalet vargar som är orädda ökar. Och att befolkningen inte känner sig trygg.

LÄS MER!

Min åsikt i Vargfrågan!

Som Furrie, Shintoist och Djurvärnare så står jag på Vargarnas och de andra vilda Djurens sida!

Vad gäller de olika grupper av Människor som utgör ett hot mot Skandinaviens Vargstam så finns det bara ett sätt att bemöta det!

Ge Varghatarna ett "VARMT" bemötande!