En Sergal förklarar för en människa vad en Sergal är och vad Furry är!

All the single furries with lyrics!