https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/A_U.S._Army_AH-64_Apache_helicopter_assigned_to_the_159th_Combat_Aviation_Brigade%2C_101st_Airborne_Division%2C_flies_over_an_enemy_target_during_air_assault_demonstration_training_at_Campbell_Army_Airfield_aboard_120807-A-SG577-007.jpg

AH-64 Apache är en amerikansk-konstruerad attackhelikopter som används av ett flertal länder. Dess föregångare i den amerikanska armén var Bell AH-1 Cobra.

Apachehelikoptern användes för första gången i strid vid USA:s invasion av Panama år 1989 som gick under namnet Operation Just Cause. Apache AH-64 och AH-64D har spelat viktiga roller i flera militära operationer i Mellanöstern, däribland Gulfkriget, Operation Enduring Freedom i Afghanistan och Operation Iraqi Freedom i Irak år 2003. Apachehelikoptrarna har visat sig vara mycket användbara som pansarvärnsbekämpare ("tank-buster") och har förstört hundratals bepansrade fordon under konflikter i Gulfområdet.

Nya rapporter har dock visat att Apachehelikoptern kan vara sårbar för markstridskrafter. Under en strid vid Operation Enduring Freedom skadades så många som 80% av Apachehelikoptrarna svårt av eld från marktrupper i ett bergsområde. Apachehelikoptern har också visat sig vara sårbar för eld från marktrupper vid strider i stadsområden. Under den andra Gulfkonflikten lyckades irakiska styrkor skada helikopterns transmission och kontrollsystem med finkalibrig eld, vilket ibland ledde till nödlandningar. Under Operation Iraqi Freedom skadades flera Apachehelikoptrar vid strider i stadsområden och en skadad helikopter erövrades även av irakiska trupper och visades upp i internationell TV.

Det finns flera faktorer som bidrog till haverierna. Apachehelikoptrar är först och främst ämnade att spåra upp och förstöra bepansrade fordon på långa avstånd (upp till flera kilometer), där helikoptrarna var skyddade från moteld. Därtill är infanteri svårare att upptäcka än fordon. I Irak möjliggjorde de korta avstånden och tillgången på skydd i stadsområden att infanteri kunde anfalla från nära håll (50–850 meter). Detta påvisade Apachens sårbarhet för grövre kulspruteeld (kaliber 12,7 mm). Därtill kan Apachehelikoptern endast skjuta mot ett mål i taget och den är därmed sårbar när den anfalls från flera håll samtidigt. Transporthelikoptrar såsom UH-60 Black Hawk har inte denna svaghet i samma utsträckning, eftersom man där kan ha sidoskyttar som tillför moteld. Transporthelikoptrarnas effektivitet har dock debatterats då man jämför andra faktorer, såsom Apachens överlägsna manöverbarhet, bestyckning och hastighet. Apachehelikopterns användning vid strid i stadsmiljö har dock överlag visat sig effektiv. Apachehelikoptern har varit framgångsrik som infanteristöd, men även som eldledning för tungt artilleri. Trots Apachehelikopterns svagheter rankas den som en helikopter med stora överlevnadschanser. Majoriteten av de Apachehelikoptrar som fått svåra skador i strid har lyckats fortsätta sina uppdrag och sedan ta sig hem.